Ngân hàng VIB là ngân hàng gì | Thông tin đầy đủ về ngân hàng VIB

Ngân hàng VIB là ngân hàng gì? - Đây là ngân hàng thương mại cổ phần với 100% vốn tư nhân. Nó bắt đầu hoạt động vào năm 1996 đến nay nó góp mặt ở hầu hết các tỉnh