Vay tiền online ngân hàng VPBank: Điều kiện - Thủ tục - Lãi suất

Vay tiền online ngân hàng VPBank là một hình thức vay tín chấp online VPBank. Với hạn mức 200 triệu trong 60 tháng lãi suất 16%/năm. Đây là sản phẩm tốt của VPBank