Đá mắt hổ là đá gì & Ý nghĩa, sức mạnh của đá mắt hổ

Đá mắt hổ là biến thể thuộc đá thạch anh từ thời La Mã cổ đại. Ngoài làm đồ trang sức, đá mắt hổ còn giúp thân chủ bình tĩnh, tập trung. Vậy đá mắt hổ là đá gì?