Platinum là gì - Tỷ giá hiện tại như thế nào

Bài viết chia sẻ về thông tin về kim loại platinum là gì? Đặc điểm tính chất của nó ra sao? Đồng thời cập nhất giá platinum mới nhất tại thời điểm hiện tại.