Giảm phát nghĩa là gì & Nguyên nhân, ảnh hưởng của giảm phát

Giảm phát là cụm từ xuất hiện thường xuyên khi phân tích về tình hình kinh tế. Vậy giảm phát nghĩa là gì? Giảm phát tác động đến các doanh nghiệp như thế nào?