Dư nợ là gì & những khái niệm liên quan

Dư nợ là gì? - Nó được định nghĩa là khoản nợ của khách hàng đối với ngân hàng hoặc các công ty tín dụng được vay dưới dạng tín chấp hoặc thế chấp có thời hạn rõ ràng.