Correspondent bank (ngân hàng đại lý) là gì | Có nên giao dịch ở đây?

Có một loại ngân hàng rất quan trọng và cần thiết nhưng lại được ít người biết đến đó là Correspondent bank hay ngân hàng đại lý. Vậy ngân hàng đại lý là gì?