Thị trường liên ngân hàng Việt Nam & Vai trò đối với các ngân hàng

Để cùng nhau phát triển, các ngân hàng sẽ liên kết lại và tạo thành thị trường liên ngân hàng Việt Nam. Vậy thị trường liên ngân hàng là gì?