Thỏa thuận bảo mật thông tin và vai trò đối với doanh nghiệp

Bạn đã từng được nghe qua thuật ngữ NDA (Thỏa thuận bảo mật thông tin) bao giờ chưa? Bạn có tò mò muốn biết NDA là gì và nó có vai trò của nó?