Tìm hiểu về thanh toán số dư thẻ tín dụng & Cách thanh toán đơn giản

Thanh toán số dư thẻ tín dụng là gì? - Đây được hiểu là số tiền thanh toán cho ngân hàng khi đến hạn thanh toán. Nếu trễ sẽ bị phạt lãi theo hợp đồng mở thẻ tín dụng.