[Hé lộ] Hệ số thanh toán nhanh là gì & Một số lưu ý quan trọng

Khái niệm hệ số thanh toán nhanh là gì? - Đây là hệ số được sử dụng như một thước đo để đánh giá tiềm năng thanh toán ngay các khoản nợ ngắn hạn.