Cập nhật thời gian làm việc của ngân hàng VietBank 2022

là một cái tên khá mới mẻ trên thị trường nên nhiều người vẫn chưa nắm rõ được giờ làm việc của ngân hàng VietBank, cũng như VietBank có làm việc thứ 7 không?