Tổng quan về đồng Polkadot là gì và những đặc điểm cơ bản của DOT

Đồng Polkadot là gì? - Đây là đồng tiền ảo ở mạng lưới Polkadot. Nó quản trị những người kiểm soát nền tảng và là phần thưởng cho các nhà đầu tư tích cực.