[CẬP NHẬT] tỷ giá quy đổi 1 Rúp Nga sang tiền Việt Nam nhanh nhất

Đồng Rúp Nga được ký hiệu là ₽, là đơn vị tiền tệ chính thức của Liên bang Nga, trong bộ mã ISO 4217 ký hiệu là RUB. Tỷ giá 1 Rúp Nga (RUB) = 320,13 đồng Việt Nam (VND).