Doanh thu thuần là gì? Và #5 điều quan trọng mà chuyên gia đánh giá

Bài viết tổng hợp về khái niệm doanh thu thuần là gì, cách tính, vai trò, ưu nhược điểm của loại chỉ số này. Đồng thời chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến nó và đặc điểm nổi bật của nó đối với lợi nhuận và doanh thu.