COO là vị trí gì & Sự khác nhau giữa COO và CEO là gì?

COO là thuật ngữ vô cùng quen thuộc trong các công ty hay doanh nghiệp lớn. Vậy COO là vị trí gì? Phân tích sự khác nhau giữa COO và CEO.