Tìm hiểu mục tiêu về tài chính của cá nhân và doanh nghiệp

Mục tiêu về tài chính là gì? Cách đặt mục tiêu tài chính như thế nào? - Đây là mục tiêu không thể thiếu của người thành công và các doanh nhân thành đạt.