Những lưu ý khi quy đổi tiền đô la Mỹ sang tiền Việt Nam đồng

Đô la Mỹ hay còn gọi là Mỹ kim. có ký hiệu: $, mã quốc tế là: USD. Viết tắt của quỹ tiền tệ là: US$. Hiện nay, 1 đô la Mỹ bằng bao nhiêu tiền Việt Nam? - 1 USD (Đô la Mỹ) = 23.051,50 VND.