[UPDATE] Hạn mức giao dịch Vietcombank mới nhất năm 2022

Cập nhật hạn mức giao dịch Vietcombank chi tiết cho từng hình thức giao dịch. Hạn mức lớn nhất là không giới hạn còn hạn mức thấp nhất là 100 triệu/ngày