Hướng dẫn đăng ký thẻ VISA chạy quảng cáo facebook

Khi bạn muộn chạy quảng cáo trên facebook thì bắt buộc phải có thẻ VISA hoặc thẻ mastercard. Việc đăng ký thẻ VISA chạy quảng cáo facebook cũng rất đơn giản không phức tạp