Tổng hợp thông tin ngân hàng VPbank khi nào nghỉ Tết Dương - Tết Âm

Tìm hiểu về ngân hàng VPbank khi nào nghỉ Tết? - Nghỉ Tết Tây từ 01/01/2022 đến ngày 02/01/2022. Nghỉ Tết Âm: từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng