Hướng dẫn tải - đăng ký - sử dụng dịch vụ VCB Digibank của Vietcombank

Dịch vụ VCB Digibank của Vietcombank là ngân hàng số của ngân hàng Ngoại Thương giúp các bạn chuyển tiền 24/7, mọi lúc mọi nơi với mức phí bằng 0 đồng.