Thông báo mã swift code ngân hàng Bắc Á cập nhật mới nhất

Mã swift code ngân hàng Bắc Á là một chuỗi ký tự thống nhất được dùng để định danh Bắc Á Bank khi thực hiện các giao dịch liên ngân hàng quốc tế