Tìm hiểu về mã Swift code ngân hàng Sacombank và những điều cần biết

Mã Swift Code ngân hàng Sacombank là SGTTVNVX, nó đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong các giao dịch tài chính quốc tế của Sacombank