Swift Code ngân hàng MBBank | Ý nghĩa, chức năng và ưu nhược điểm

Swift Code Ngân hàng MB Bank hay BIC Code MB Bank có mã là: MSCBVNVX. Đây chính là mã định danh sử dụng trong các giao dịch liên ngân hàng trên toàn thế giới