Tìm hiểu mã Swift Code VIB những thông tin quan trọng cần biết

Mã Swift Code VIB là VNIBVNVX. Đây là mã được sử dụng trong các giao dịch thanh toán quốc tế từ ngân hàng VIB, giúp giao dịch thực hiện một cách dễ dàng hơn