#GIẢI ĐÁP từ A- Z: Lãi suất cơ bản của ngân hàng nhà nước là gì?

Lãi suất cơ bản của ngân hàng nhà nước là một thuật ngữ không quá quen thuộc với nhiều người. Vậy lãi suất cơ bản của ngân hàng nhà nước là gì? Vai trò của nó là gì?