Tổng hợp thông tin lãi suất gửi tiết kiệm VPBank chi tiết nhất

Bảng lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng VPbank được Citinews cập nhật mới nhất trong năm 2022. Chi tiết và cụ thể mức lãi suất cho từng hạn mức mà ngân hàng này cung cấp.