Cập nhật chi tiết số điện thoại tổng đài VPBank cho từng chi nhánh

Số điện thoại tổng đài VPbank là: 1900545415. Tổng đài chăm sóc khách hàng VPBank của mỗi chi nhánh là khác nhau.