Cập nhật các hình thức gửi tiết kiệm online VPBank

Các hình thức gửi tiết kiệm online VPBank: gửi tiết kiệm online tại cây ATM hoặc gửi tiết kiệm bằng Mobile Banking/Internet Banking rất đơn giản và nhanh chóng