Tiền gửi ký quỹ là gì và các loại hình được ký quỹ hiện nay

Ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ gửi khoản tiền hoặc kim khí quý, các giấy tờ trị giá được bằng tiền vào tài khoản phong tỏa tại một tổ chức tín dụng để bảo đảm nghĩa vụ.