Các ngân hàng Nhật Bản làm việc từ mấy giờ năm 2022

Các ngân hàng Nhật Bản làm việc từ mấy giờ? - Hầu như các ngân hàng này tại Việt Nam đều làm từ 8h30 và kết thúc 16h30, nghỉ thứ 7 và chủ nhật