Thông tin về lịch làm việc của ngân hàng Public Bank 2022

Thông tin về ngân hàng Public bank vẫn còn khá mới lạ với nhiều người. Vậy bạn có biết lịch làm việc của ngân hàng Public bank là vào mấy giờ?