Cập nhật lịch làm việc của ngân hàng Phương Đông 2023

Lịch làm việc của ngân hàng Phương Đông bắt đầu từ 8h sáng thứ 2 và kết thúc lúc 17h thứ 6 hàng tuần (Lưu ý chỉ một số chi nhánh làm việc giờ nghỉ trưa)