Tiểu sử Shark Liên - Cá mập "BÀ NGOẠI" của Shark Tank Việt Nam

Bà là một trong những vị cá Mập được yêu thích ở chương trình Shark Tank Việt Nam nhưng tiểu sử Shark Liên như thế nào? Hãy cùng citinews tìm hiểu qua bài viết sau