Top 10 doanh nhân nổi tiếng thế giới có ảnh hưởng mọi thời đại

Thông tin chi tiết top 10 doanh nhân nổi tiếng thế giới đi lên từ thất bại hoặc bàn tay trắng tiến tới thành công và có tầm ảnh hưởng nhất mọi thời đại