Ngân hàng HSBC khi nào nghỉ Tết Dương lịch - Tết Nguyên Đán?

Bài viết giải đáp thông tin về ngân hàng HSBC khi nào nghỉ Tết? Chi tiết lịch nghỉ Tết tây của ngân hàng HSBC? Lịch nghỉ Tết Âm của ngân hàng HSBC?