Update phí chuyển tiền ngân hàng MBbank chi tiết từng phương thức

Phí chuyển tiền ngân hàng MBbank hiện nay với từng phương thức chuyển tiền sẽ khác nhau. Đối với cá nhân hay tổ chức cũng phân biệt về mức phí.