Hướng dẫn chi tiết các cách chuyển tiền ngân hàng Vietcombank

Bài viết tổng hợp các cách chuyển tiền ngân hàng Vietcombank. Hiện tại đang cung cấp hình thức chuyển tiền tại ATM, bằng điện thoại, internet banking và tại quầy