Thành lập Văn phòng ứng phó biến đổi khí hậu

09/4/2013 | 10:02

tỉnh Kiên Giang vừa quyết định thành lập văn phòng ứng phó BĐKH của tỉnh trực thuộc BCĐ thực hiện kế hoạch hành động ứng phó BĐKH. Văn phòng có nhiệm vụ tham mưu, giúp BCĐ trong việc xây dựng kế

Ninh Thuận ứng phó với biến đổi khí hậu

26/4/2013 | 08:54

nhẹ và thích ứng biến đổi khí hậu vào các chương trình, dự án phát triển khác của địa phương; ưu tiên thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn đến 2015 và sau 2015. Các

8 mục tiêu tổng thể ứng phó biến đổi khí hậu

08/1/2014 | 16:25

Chính phủ ứng phó với biến đổi khí hậu; 7- Nâng cao năng lực cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu; 8- Tăng cường đầu tư và đa dạng hóa các nguồn tài chính. Về nội dung hành động chính sách, với

Xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu

27/6/2013 | 14:03

GTVT vừa hoàn thành dự thảo Kế hoạch hành động chủ động ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH). Kế hoạch có 3 nhiệm vụ trọng tâm là chủ động ứng phó, tăng cường công tác bảo vệ môi trường (BVMT) ngành

Đô thị rộ xu hướng thiết kế thích ứng biến đổi khí hậu

13/11/2014 | 14:00

cực của biến đổi khí hậu, thích ứng với thiên tai, phát triển bền vững. Ông Đào Anh Kiệt , Giám đốc Sở TN&MT, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình Hành động thích ứng với biến đổi khí hậu TP.HCM

Lồng ghép biến đổi khí hậu trong quy hoạch phát triển vùng ở Việt Nam: Thiếu cơ chế phối hợp và tư duy quản lý

11/8/2014 | 15:12

biến đổi khí hậu trong các quy hoạch, kế hoạch phát triển chưa đề cập đến quy hoạch vùng. Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu, Chiến lược quốc gia về ứng phó với biến đổi

Hải Phòng lên kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng

14/1/2014 | 14:48

nước. Ảnh minh họa  Đây là một trong những nội dung tại Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến năm 2025 của UBND thành phố Hải Phòng. Theo Kế hoạch, thành

Khởi động nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động du lịch

09/1/2013 | 00:00

vào tháng 6.2013. Dự kiến kết quả nghiên cứu này sẽ được lồng ghép vào kế hoạch phát triển ngành du lịch và mở rộng kết nối với các hoạt động khác của Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu

Gỡ nút thắt trong lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu

23/4/2013 | 14:19

các hoạt động đầu tư và chi tiêu công liên quan đến biến đổi khí hậu và đưa ra các kế hoạch hành động để thực hiện. Biến đổi khí hậu đã trở thành một vấn đề quốc tế ngày càng được chú ý và Việt

Lai Châu chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

13/3/2013 | 14:18

Để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục những hạn chế trong quản lý tài nguyên, môi trường, tỉnh Lai Châu đã ban hành và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động nhằm ứng

1  2  3  4  5  ...  Trang cuối