Xây dựng nếp sống văn minh của một đô thị hiện đại

19-08-2013 06:16 - Theo: baobariavungtau.com.vn

Những năm qua, cùng với nỗ lực của các cấp, các ngành trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển của một đô thị loại I, TP. Vũng Tàu đã triển khai nhiều mô hình xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh.

>> Hơn 14 ngàn hộ được công nhận gia đình văn hóa
>> Khắc phục lệch lạc, đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa cơ sở
>> Tác động tích cực đến ý thức bảo vệ môi trường của người dân
>> Từng bước xứng tầm đô thị loại I

Người dân khu phố 1, phường Thắng Tam (TP.Vũng Tàu) tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường.
Người dân khu phố 1, phường Thắng Tam (TP.Vũng Tàu) tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Trong những năm qua, TP. Vũng Tàu đã triển khai có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Cuộc vận động đã tác động tích cực, ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt đời sống của người dân; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, ổn định chính trị, giảm nghèo, nâng cao dân trí và làm lành mạnh môi trường xã hội.

Đến nay, toàn thành phố đã có 6 phường đạt danh hiệu phường văn hóa. Việc xây dựng khu phố, thôn, gia đình văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu, tỷ lệ khu phố văn hóa, thôn văn hóa tăng hàng năm và được nâng cao về chất lượng. Cụ thể, năm 2004 có 59/106 khu phố văn hóa, đến năm 2012 đã có 101/115 khu phố được công nhận là khu phố văn hóa. Hiện, toàn thành phố đã có 56.129 hộ được công nhận gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 96,87%. Đời sống văn hóa của người dân ngày càng được nâng cao. Mức hưởng thụ văn hóa của người dân năm 1992 là 10 lần/người/năm, đến năm 2012 đã đạt 41,5 lần/người/năm.

Bên cạnh đó, TP.Vũng Tàu cũng đã triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tạo được chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội. Sau một thời gian thí điểm mô hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang ở khu phố 5, phường Thắng Tam và ở phường 6 có hiệu quả, TP. Vũng Tàu đã nhân rộng ra toàn địa bàn. Nhiều khu phố đã thành lập ban tổ chức tang lễ, tổ vận động thực hiện việc tang, hình thành các tổ mai táng, đội tang lễ… để hướng người dân vào việc tổ chức việc tang đơn giản, văn minh hơn. Hiện nay, phần lớn gia đình khi có đám tang đều thực hiện đúng quy định, dần loại bỏ các nghi lễ phiền phức, các thủ tục mê tín dị đoan, lạc hậu…

Để góp phần làm cho môi trường thành phố ngày càng xanh, sạch, đẹp, UBMTTQVN TP. Vũng Tàu đã phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai các mô hình tổ tự quản bảo vệ môi trường, các câu lạc bộ xanh, sạch, đẹp. Bước đầu các mô hình này đã đem lại những kết quả đáng kể như: mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường ở khu phố 1, phường Thắng Tam; Câu lạc bộ xanh - sạch - đẹp ở khu phố 12, phường Thắng Nhất. Ông Nguyễn Doãn Hoàn, Trưởng ban công tác Mặt trận khu phố 1, phường Thắng Tam cho biết, trước khi triển khai mô hình, khu phố 1 là một trong những địa bàn phức tạp về môi trường. Sau hai năm thực hiện mô hình điểm khu dân cư bảo vệ môi trường, nếp sống, nếp nghĩ và ý thức bảo vệ môi trường của người dân đã thay đổi. Đến nay, 100% hộ gia đình đã ký cam kết và bảo đảm vệ sinh môi trường. Rác thải của từng hộ gia đình đã được thu gom, đưa đến nơi quy định. Các hộ chăn nuôi gia súc đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải… "Với những kết quả tích cực nói trên, UBMTTQVN TP. Vũng Tàu đã nhân rộng ra 20 khu dân cư ở 17 xã phường trên địa bàn thành phố", ông Hoàn cho biết thêm.

TP. Vũng Tàu không chỉ là một đô thị loại I (từ tháng 4-2013) mà còn là một thành phố du lịch lớn, mỗi năm thu hút hàng chục triệu lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Vì vậy, việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh gắn với môi trường xanh-sạch-đẹp là mục tiêu quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố hướng đến để xứng tầm là đô thị loại I.

Bài, ảnh: HUY PHƯƠNG

;