Xây dựng hình mẫu thanh niên góp phần xây dựng đời sống văn hóa mới

14-01-2013 21:17 - Theo: nhandan.com.vn

Tuổi trẻ thành phố tham gia dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ môi trường sống cho người dân.

>> Đi tìm hình mẫu thanh niên
>> Xây dựng hình mẫu Thanh niên trong giai đoạn mới
>> Khơi dậy khát vọng trẻ

Nhằm chuẩn bị cho việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức nhiều tọa đàm xoay quanh nội dung: Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập. Trong đó, tọa đàm "Xây dựng hình mẫu thanh niên thành phố trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng đời sống văn hóa mới" do Thành đoàn TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức đã đi sâu phân tích về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng hình mẫu thanh niên trong giai đoạn hiện nay; đề xuất nội dung, tiêu chí và những đặc trưng cơ bản của hình mẫu thanh niên trong giai đoạn hiện nay...

Xây dựng hình mẫu thanh niên thành phố trong giai đoạn hiện nay là nội dung rất quan trọng của công tác Ðoàn và phong trào thanh, thiếu nhi thành phố trong thời gian tới. Quan tâm và làm tốt công tác này sẽ góp phần to lớn trong việc định hướng, giáo dục cho thanh niên thành phố tiếp tục phấn đấu xứng đáng là lớp người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên" như Ðảng ta và Bác Hồ hằng mong muốn và tin tưởng vào thanh niên.

Theo TS Nguyễn Việt Hùng, Trưởng khoa Xây dựng Ðảng Trường cán bộ TP Hồ Chí Minh, thiết thực, cụ thể, sống động nhưng đầy sự lãng mạn của ước mơ, cháy bỏng khát vọng, trở thành hoài bão thiêng liêng, là những giá trị mà Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh và từng đoàn viên, thanh niên của mình phải cộng hưởng, đồng hành trong thời cuộc, vận hội hiện nay và chắc chắn nó đã, đang và sẽ là dòng chảy của thế hệ trẻ ngày nay về niềm tin một tương lai rực sáng của dân tộc, khi những người trẻ tuổi tự hiểu mình đang ở đâu, làm gì, cho ai và làm như thế nào.

Cùng quan điểm, ThS Ngô Văn Minh, Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực 2 cũng nhấn mạnh: Bản lĩnh của thanh niên, trước hết là vững vàng niềm tin, quyết tâm theo đuổi mục tiêu lý tưởng, không chùn bước trước khó khăn, không giấu dốt, mặc cảm, tự ti; quyết tâm phấn đấu vươn lên trong học tập, trong công tác, trong lao động sản xuất. Bản lĩnh của thanh niên còn thể hiện ở tính năng động, sáng tạo. Thanh niên phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Sống phải có trách nhiệm với bản thân mình, gia đình mình, có trách nhiệm với cộng đồng và toàn xã hội; không chỉ biết sống cho mình mà còn là sống cho nhiều người, vì mọi người, không vô cảm trước những đau khổ mất mát của người khác, giàu lòng nhân ái, dấn thân vì nghĩa lớn, phải luôn luôn hướng tới cái đẹp, cái giá trị.

Ðể góp phần hình thành, xây dựng hình mẫu thanh niên thành phố trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng đời sống văn hóa mới, nhiều ý kiến tại tọa đàm đã mạnh dạn đề xuất nhiều giải pháp thiết thực. Ông Bùi Quan Mảnh, Trường Ðoàn Lý Tự Trọng cho rằng, một trong những giải pháp góp phần định hướng xây dựng hình mẫu thanh niên thành phố trong giai đoạn hiện nay đó chính là xây dựng bản lĩnh cho thanh niên.

Theo ông Bùi Quan Mảnh, có tám bản lĩnh cần xây dựng cho thanh niên gồm: Bản lĩnh chính trị, bản lĩnh trí tuệ, bản lĩnh đấu tranh - xây dựng, bản lĩnh về đạo đức - lối sống, bản lĩnh văn hóa - ứng xử, bản lĩnh trong học tập - thành đạt, bản lĩnh vươn lên trong cuộc sống - thoát đói nghèo và bản lĩnh sống vì mọi người. Dù ở bản lĩnh nào, được tạo lập trên cơ sở tư duy và hành động gì đều có điểm xuất phát từ nhân cách của thanh niên, xuất phát từ sự giáo dục, rèn luyện, xuất phát từ tri thức. Do đó, việc giáo dục, rèn luyện nhân cách cho thanh niên, tạo cho thanh niên những điều kiện tốt nhất để tiếp thu những kiến thức khoa học - kỹ thuật, để tự khẳng định mình là trách nhiệm và nhiệm vụ của Ðảng, Nhà nước, các tổ chức đoàn thể, nhất là tổ chức Ðoàn - Hội  để xây dựng được những bản lĩnh mà thanh niên cần có trong giai đoạn hiện nay. Có như thế mới có thể  định hướng xây dựng hình mẫu cho lớp thanh niên vừa "hồng" vừa "chuyên" nối tiếp nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác cùng dân tộc thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HÐH đất nước.

Ðại diện Phòng Công tác học sinh, sinh viên, Sở Giáo dục và Ðào tạo TP Hồ Chí Minh cho rằng, tăng cường công tác giáo dục toàn diện cho học sinh trong các trường phổ thông ở TP Hồ Chí Minh cũng là một giải pháp quan trọng góp phần xây dựng hình mẫu thanh niên thành phố trong giai đoạn mới. Chính hoạt động này sẽ đào tạo ra một lớp thanh niên, học sinh thành phố trẻ trung, năng động, có trình độ, biết sống vì mọi người...

Ở một góc nhìn khác, TS Nguyễn Việt Hùng đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục, xây dựng hình mẫu thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, TS Nguyễn Việt Hùng đề xuất: Ðoàn Thanh niên hãy trẻ như tuổi trẻ vốn có của mình. Mỗi thanh niên cần "rèn đức, luyện tài" để có "1, 2, 3, 4" (1 vợ  hoặc chồng; 2 con; nhà 3 tầng; xe 4 bánh) nhưng nếu chỉ dừng lại như vậy thử hỏi thanh niên có xứng đáng là chủ nhân của đất nước, xã hội hay là chỉ làm chủ loanh quanh trong cái nhà, cái sân, cái bếp của mình.

"Hợp lý nhất, hài hòa nhất là Ðoàn Thanh niên hãy bắt đầu từ 1, 2, 3, 4 nhưng coi đó như một điểm tựa ban đầu để giúp thanh niên đẩy khát vọng của mình lên tầm cao lãng mạn của hoài bão (thường trực và mãnh liệt) trong một thời gian ngắn (từ nay đến giữa thế kỷ 21) cùng dân tộc và nhân dân xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, có vị thế xứng đáng trong khu vực và trên thế giới. Một khi giá trị Việt đã được vinh danh lên tầm toàn cầu thì thử hỏi giá trị của mỗi một người con dân nước Việt, trong đó có thanh niên, có đạt đến tầm mức mà ai ai trong chúng ta cũng khao khát, ước vọng hay không" - TS Nguyễn Việt Hùng đúc kết.MAI TRẦN