Từ bức thư của Bác Hồ…

29-08-2013 08:29 - Theo: tgvn.com.vn

Trong những ngày đầu của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, các cán bộ ngoại giao đã phải vượt qua nhiều khó khăn gian khổ, vượt cả Trường Sơn để giới thiệu với bạn bè quốc tế về cuộc kháng chiến vì độc lập tự do của dân tộc. TG&VN xin giới thiệu trích đoạn hồi ký Con đường theo Bác của ông Hoàng Quốc Việt.

>> Nước Nga với sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
>> Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ I
>> Thư Bộ trưởng Phạm Bình Minh gửi cán bộ, nhân viên Bộ Ngoại giao nhân kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao
>> Anh Ba Lê Duẩn góp phần to lớn cho sự nghiệp giải phóng miền Nam

Lúc này, về mặt quân sự, ta giành thắng lợi giòn giã không chỉ ở chiến trường Việt Bắc, mà còn ở các chiến trường khác, nhất là Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Nhưng về ngoại giao, các nước anh em chưa biết nhiều về cuộc kháng chiến của ta, nhất là chiến thắng Việt Bắc, vì địch ra sức bưng bít. Bác và Trung ương biết rõ điều này.

Một hôm, Bác và anh Trường Chinh gặp tôi, giao nhiệm vụ tổ chức một đoàn đại biểu ngoại giao ra nước ngoài để tuyên truyền về cuộc kháng chiến của ta, nhằm tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân thế giới. Nhận nhiệm vụ của Bác và anh Trường Chinh giao, tôi về tổ chức ngay đoàn đi. Chỉ vài ngày sau đã lên được danh sách các thành viên trong đoàn: Anh Nguyễn Chương, Xứ ủy viên Bắc Kỳ, làm trưởng đoàn. Các thành viên trong đoàn gồm có anh Trần Mai, phụ trách Tỉnh đội dân quân Nghệ An; anh Lê Đức Chỉnh; anh Nguyễn Văn Dậu, cán bộ trung đoàn trưởng; anh Trần Thanh, cán bộ thanh niên; anh Ngô Điền, sinh viên; anh Nguyễn Văn Hướng, cử nhân khoa học; anh Nguyễn Song Tùng, đại diện thanh niên khu bốn; anh Nguyễn Minh, công nhân trường kỹ nghệ thực hành; anh Hoàng Nguyên, cử nhân luật. Có thể còn một vài đồng chí nữ mà tôi quên tên. Văn phòng Trung ương viết giấy triệu tập cấp tốc các anh đến để họp đoàn và giao nhiệm vụ cụ thể. Hôm họp đoàn, anh Trường Chinh đến nói chuyện, phân tích rõ âm mưu của Pháp và chủ trương của ta. Anh thông báo cho anh em trong đoàn biết về tình hình các chiến trường trong cả nước mà ta vừa giành được thắng lợi. Sau đó, anh đề nghị anh em đổi tên mới để đi cho giữ được bí mật.

Trong khi anh em đang chuẩn bị tài liệu để lên đường, Bác gọi tôi đến hỏi về công việc chuẩn bị và sức khỏe của anh em trong đoàn. Bác bảo tôi: "Chú xem ai có khó khăn gì về gia đình không? Trước khi đi, cần kiểm tra lại sức khỏe của anh em vì tôi biết chuyến này đi là vất vả". Rồi Bác trao cho tôi bức thư do Bác tự tay đánh máy nhờ tôi trao lại cho anh em trong đoàn. Bác nói: "Cố gắng động viên tinh thần anh em cho tốt". Trong thư, Bác viết:

"Gởi các đồng chí lên đường,

Một, chúc các đồng chí đi đường, chân cứng đá mềm, thuận buồm xuôi gió.

Hai, các đồng chí đi đường sẽ cực khổ, công tác sẽ khó khăn. Các đồng chí phải đem toàn tinh thần và nghị lực của thanh niên yêu nước mà chịu đựng, phấn đấu, khắc phục mọi sự gian nan để tranh lấy thắng lợi.

Ba, từ lời nói đến việc làm, bất kỳ to nhỏ, các đồng chí phải luôn nhớ rằng: Mình là đại biểu cho thanh niên yêu nước, ra ngoài để giúp anh em công tác, để đem tình thân ái của Tổ quốc cho kiều bào và để giúp đỡ họ, để tuyên truyền cho thanh niên và cho cả dân tộc Việt Nam.

Bốn, các đồng chí phải: ở trong nội bộ thì thương yêu giúp đỡ nhau, phê bình và học tập nhau. Trong công tác, thì cố gắng làm cho đầy đủ nhiệm vụ, làm cho xứng đáng với lòng tin cậy của anh em thanh niên, của đoàn thể và của đồng bào.

Mong rằng các đồng chí sẽ nhớ những lời thành thật đó, và sẽ làm tròn sứ mệnh vẻ vang đó.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe.

Chào thân ái và quyết thắng.

Tháng 2-1948

Hồ Chí Minh"

Bác ký bằng mực tím và đóng dấu vuông nhỏ, màu đỏ rất đẹp.

Tôi mang thư của Bác đọc cho anh em trong đoàn nghe. Ai nấy nghe đều xúc động lắm. Anh Nguyễn Chương nói: "Không ngờ Bác lại đánh giá cao chuyến đi của chúng tôi như thế". Anh nhờ tôi báo cáo lên Bác là dù khó khăn, gian khổ thế nào, anh em cũng cố gắng làm tròn nhiệm vụ. Tôi đem ý kiến của anh em trong đoàn báo cáo lên Bác. Bác khen như vậy là tốt. Bác còn dặn phải hết sức quan tâm đến anh em, phát thêm cho mỗi đồng chí một bộ quần áo phòng khi đi đường….

Anh em lên đường vào trung tuần tháng 2/1948. Tôi tiễn anh em một đoạn. Trong giây phút chia tay, người đi, kẻ ở đều cảm thấy bùi ngùi, xúc động. Sau này, tôi được nghe anh Nguyễn Minh kể lại về chuyến đi rất gian khổ. Anh em phải đi bộ từ Việt Bắc vào Nghệ An, qua Cửa Rào đến Mường Xén. Tiếp đó, xuyên qua rừng, chiến đấu với phỉ và thú dữ, vượt Trường Sơn đến bờ sông Mê Công, rồi xuống thuyền sang Bùng Càn. Từ Bùng Càn, anh em đi Noọng-khai, U-don và Bangkok. Từ Bangkok, một số đồng chí sang Rangoon thuộc Miến Điện. Khi đi, anh em có mang theo cuốn sách Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch. Anh em muốn tuyên truyền ra thế giới cuốn sách viết về Bác, để qua đó, bầu bạn hiểu được cuộc chiến đấu của nhân dân ta. Lúc này ở thủ đô Rangoon, ta đã tổ chức phòng thông tin Việt Nam do bác sĩ Trần Văn Luân, đại diện Chính phủ ta, phụ trách. Được sự giúp đỡ của Chính phủ Miến Điện, một chuyên gia tiếng Anh, người Ấn Độ, tên là Va-len-du, đã xin dịch cuốn sách sang tiếng Anh. Sách dịch khá tốt. Dịch xong, chuyển xuống nhà in ngay. Sách được phát hành với một khối lượng lớn. Nhân dân Miến Điện và những người nước ngoài ở Miến Điện, nhất là những sinh viên, thi nhau tìm cuốn sách để đọc. Nhiều sinh viên nói rằng, đọc cuốn sách hay như tiểu thuyết, nhưng lại là thật. Qua đó, họ thấy rõ tầm vóc của Hồ Chí Minh và cuộc đấu tranh của nhân dân ta.

Hàng tuần, những tin tức về cuộc kháng chiến được gửi từ trong nước sang. Anh em biên tập lại rồi in thành tài liệu phân phát cho các nhà báo nước ngoài. Nhiều đồng chí còn trực tiếp đến nói chuyện tại các giảng đường trường đại học, các xí nghiệp và vùng nông thôn. Như vậy, mặc dù còn gặp nhiều khó khắn, thiếu thốn, ta vẫn cố gắng tuyên truyền ra quốc tế về cuộc kháng chiến của ta, nhận được sự giúp đỡ to lớn của nhân dân thế giới với nhân dân Việt Nam. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bộ phận ở Bangkok và bộ phận ở Rangoon cùng sang Trung Quốc, rồi sang Tiệp Khắc. Chuyến đi dài ngày của đoàn mang lại kết quả tốt đẹp. Bác rất vui mừng về kết quả đó.

Hoàng Quốc Việt (1905-1992)
Nguyên Bí thư Tổng bộ Việt Minh, Nguyên Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Xem thêm các tin về: Từ bức thư của Bác Hồ…