Tri Tôn: Xây dựng hoàn thành trụ sở UBND của 8/17 xã, thị trấn

16-07-2013 20:57 - Theo: baoangiang.com.vn

Từ nguồn hỗ trợ của tỉnh, 8 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tri Tôn đã hoàn chỉnh việc xây mới trụ sở làm việc, gồm: Tà Đảnh, Lương Phi, Cô Tô, An Tức, Lạc Quới, Vĩnh Gia, Tân Tuyến và thị trấn Ba Chúc. Tổng kinh phí xây dựng số trụ sở này hơn 15,1 tỉ đồng. Riêng xã Châu Lăng đang xây dựng với kinh phí trên 2,7 tỉ đồng.

>> Khu phố 3, phường 2 (TP. Vũng Tàu): 15 năm vẫn chưa có trụ sở
>> Huyện Châu Đức: Đưa trụ sở mới của Trung tâm Phát triển quỹ đất vào hoạt động
>> Đấu giá nhiều biệt thự là trụ sở các cơ quan
>> Lễ trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa

Trong các đơn vị còn lại, trụ sở UBND thị trấn Tri Tôn và xã Vĩnh Phước xuống cấp nặng, tỉnh sẽ bố trí nguồn vốn để triển khai  xây dựng đến 2015. Riêng trụ sở UBND xã Ô Lâm, Lương An Trà, Lê Trì, Núi Tô sẽ đầu tư sau 2015.