Thực thi giám sát - phản biện là một trọng trách lớn của Mặt trận (05/1/2014)

05-01-2014 19:42 - Theo: daidoanket.vn

Từ hơn 10 năm trước khi còn đang giữ trọng trách trong Đảng, nguyên Uỷ viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Uỷ ban TƯMTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã rất sớm đề xuất chủ trương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải thực hiện vai trò giám sát - phản biện xã hội để phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Nghe tin "Mặt trận đã có Qui chế", ông nhận lời trả lời phỏng vấn.

>> Ước vọng một năm Mặt trận (02/1/2014)
>> Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2013): Làm Mặt trận suy cho cùng là làm ra vị thế Mặt trận (16/11/2013)
>> Quy chế hóa quyền giám sát, phản biện của Mặt trận
>> Một năm đầy ý nghĩa (04/1/2014)

 
Triển khai thực hiện giám sát - phản biện sẽ chẳng dễ dàng gì
 
PV: Thưa ông, ông nói điều gì đầu tiên khi "Mặt trận đã có Qui chế"?
 
Ông Phạm Thế Duyệt: Đây là chủ trương được đề ra đã qua 2 kỳ Đại hội của Đảng. Ý nghĩa của việc này rất lớn, vừa để phát huy quyền làm chủ của nhân dân vừa đồng thời là trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Phải thấy cả hai vế ấy, vừa là quyền của người làm chủ, vừa là trách nhiệm của người làm chủ. Qui chế thì vừa mới được ban hành nhưng thực ra đó là quan điểm nhất quán của Đảng từ trước đến nay là mong muốn nhân dân phải tham gia xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước, xây dựng chính quyền.
 
Thưa ông, là người đề xuất chủ trương này từ rất sớm, lại từng đảm nhận trọng trách trong Đảng và trọng trách là người đứng đầu hệ thống Mặt trận, khi bây giờ Mặt trận đang triển khai nhiệm vụ này, nói một cách thật lòng ông có cảm thấy băn khoăn điều gì không?
 
- Bản thân tôi là người có ý kiến rất sớm, đương nhiên thấy đó là một chủ trương tốt thì mới đề xuất. Nhưng cũng tự thấy để thực hiện nhiệm vụ này chắc chắn không dễ dàng gì. Không phải bởi vì có giới hạn hay hạn chế nào của các cơ quan nhà nước, của Đảng đâu. Nhưng phải nhìn vào tình hình thực tế và kinh nghiệm từ các việc khác như nhìn vào việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng lãng phí, nhìn vào việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở theo Pháp lệnh của Quốc hội... thì thấy rõ. Có Luật, có Pháp lệnh mà triển khai thực hiện hiệu quả chưa cao. Không phải mình nhìn vào đó để suy diễn mà nhìn vào những thực tế ấy để làm thế nào việc triển khai thực hiện giám sát - phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần này phải thực sự có kết quả.
 
Phải dựa vào đoàn thể, các tổ chức thành viên
 
Thưa ông, vậy theo ý ông, làm thế nào để việc triển khai nhiệm vụ giám sát - phản biện có hiệu quả?
 
- Không phải là nói lý thuyết đâu, nhưng rõ ràng nhân dân phải được thể hiện chính kiến của mình, phát huy quyền làm chủ của mình thì may chăng mới có sức mạnh góp phần cùng với Đảng, với Nhà nước, với Mặt trận, với các tổ chức trong hệ thống chính trị giám sát việc thực hiện các đường lối chính sách của Đảng, của Nhà nước. Nhưng phải có cơ chế để nhân dân thực hiện.
 
Bây giờ nói cụ thể vào việc triển khai giám sát - phản biện của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thì tôi nghỉ rồi, việc đó là của Ban thường trực hiện nay. Nhưng tôi muốn góp một vài ý kiến là nhiệm vụ giám sát - phản biện là việc rất khó. Mà đã là việc khó thì phải làm từ dễ đến khó, từ cái nhỏ cho đến cái lớn, từ việc thiết thực với quyền lợi của dân cho đến việc chung của đất nước. Chúng ta không đủ sức để làm cùng lúc nhiều việc nên phải làm từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn, từ hẹp đến rộng. Nhưng làm gì thì làm, đều phải có tính thiết thực. Làm mà không mang lại hiệu quả thiết thực là bất thành, là mất lòng tin. Làm đâu rõ đấy, có hiệu quả đến đấy. Làm đến đâu là quyền lợi của nhân dân được bảo vệ, được giải quyết, được trả lời, được thực hiện một cách đến nơi đến chốn thì mới tạo được lòng tin.
 
Trọng trách của Mặt trận hiện nay được khẳng định rất lớn. Nhưng chỉ hệ thống Mặt trận các cấp thì không dễ làm được mọi thứ. Cái quan trọng theo tôi, mà tôi hàng ngày đọc báo Đại Đoàn kết thấy Ban thường trực hiện nay cũng đang triển khai theo hướng này, là phải thực sự dựa vào các tổ chức thành viên của Mặt trận, thì mới có điều kiện để giám sát và phát huy phản biện xã hội. Bây giờ tôi nói ví dụ: Không thể ai khác hiểu quản lý của các công ty, các tập đoàn, phân chia  lợi ích của các đơn vị, kể cả trong hay ngoài quốc doanh bằng tổ chức công đoàn. Nếu công đoàn mà không giám sát được những tham ô, tham nhũng, những bất hợp lý trong quyền lợi người lao động ở các doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty thì ai làm được. Tôi lại đưa ra một ví dụ khác. Ai hiểu vấn đề khoa học kỹ thuật bằng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam? Nhất định các nhà khoa học ở Liên hiệp Hội sẽ hiểu mức cao bao nhiêu của thủy điện Sơn La là phù hợp, sẽ hiểu vấn đề thủy điện nhỏ ở miền Trung như thế nào thì đảm bảo phát huy có nguồn năng lượng cho đất nước, đồng thời giữ an toàn cho dân. Nếu các nhà khoa học kỹ thuật đâu cũng có tổ chức trên dưới mà không có tiếng nói, cuối cùng xảy ra rồi mới cùng nhau kêu thì không có tác dụng gì cả…
 
Cho nên, Mặt trận muốn làm tốt giám sát phản biện thì phải biết huy động sự vào cuộc của các tổ chức thành viên quan trọng, đặc biệt là 5 đoàn thể chính trị - xã hội. Muốn có hiệu quả trong giám sát - phản biện xã hội, thì 46 tổ chức thành viên phải đi vào từng lĩnh vực cụ thể. Hội Nông dân phải giám sát các vấn đề của nông dân, Hội Phụ nữ phải đi vào chống bạo lực gia đình, vào bình đẳng giới, Đoàn thanh niên có nhiệm vụ giám sát của Đoàn thanh niên…Mặt trận muốn thực hiện được giám sát phản biện thì cần phát huy được thật đầy đủ vai trò của các tổ chức thành viên, không thì rất khó!
 

Nhiệm vụ giám sát - phản biện là việc rất khó. Mà đã là việc khó thì phải làm từ dễ đến khó, từ cái nhỏ cho đến cái lớn, từ việc thiết thực với quyền lợi của dân cho đến việc chung của đất nước. Chúng ta không đủ sức để làm cùng lúc nhiều việc nên phải làm từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn, từ hẹp đến rộng. Nhưng làm gì thì làm, đều phải có tính thiết thực. Làm mà không mang lại hiệu quả thiết thực là bất thành, là mất lòng tin

Mặt trận cũng phải có trách nhiệm, quan điểm, thái độ khi lắng nghe, tập hợp ý kiến nhân dân
 
Thưa ông, có Qui chế rồi, làm thế nào để lắng nghe ý kiến nhân dân và phát huy tốt nhất trí tuệ xã hội trong tham vấn, phản biện về chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước?
 
- Mặt trận phải tập hợp được tất cả những tiếng nói ấy, và bản thân tổ chức Mặt trận phải đi vào những vấn đề mà nhân dân đang quan tâm. Tôi nói ví dụ khi phản ảnh ở Quốc hội, không phải chỉ là phản ảnh tiếng nói của cử tri, mà phải có riêng một kiến nghị thể hiện rõ chính kiến của Mặt trận với Quốc hội về những vấn đề cử tri quan tâm, chứ không chỉ làm việc « chuyển » ý kiến cử tri. Mặt trận cũng phải có trách nhiệm, có thái độ, có quan điểm khi lắng nghe và tập hợp những tiếng nói của nhân dân chứ ! Mặt trận là tổ chức liên minh chính trị, có ý nghĩa quan trọng nên việc lắng nghe ý kiến nhân dân phải thể hiện ở chiều sâu mới phát huy được đoàn kết dân tộc.
 
Mặt trận nên đề nghị với Đảng và Nhà nước cho một cái quyền, quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng chứ không phải quyền đối trọng, là Đảng lắng nghe Mặt trận, thường xuyên sinh hoạt với Mặt trận để vừa lãnh đạo vừa tiếp thu ý kiến của Mặt trận và nhân dân. Theo định kỳ Đảng, Nhà nước tùy theo rộng hẹp cần tổ chức những hoạt động chuyên đề, để lắng nghe Mặt trận, lắng nghe các tổ chức thành viên của Mặt trận phản ảnh những suy nghĩ, những tiếng nói của nhân dân, của các nhân sĩ trí thức mà Mặt trận đã tập hợp.
 
Không phải mọi ý kiến phản biện xã hội đều đúng, tiếng nói góp ý kiến cho Đảng, Nhà nước để tham gia xây dựng chính quyền thông qua Mặt trận và các đoàn thể phải là những ý kiến có tổ chức, không phải cứ nói thế nào cũng được. Mặt trận phải tỏ rõ chính kiến cả với những ý kiến không theo tinh thần xây dựng, cố tình hiểu sai lệch tình hình đất nước. Mọi tiếng nói đều phải thông qua các đoàn thể, các tổ chức thành viên của Mặt trận thì dễ dàng giúp cho Đảng, Nhà nước sàng lọc những ý kiến trái chiều mang tính không xây dựng và cũng giúp cho Đảng, Nhà nước giải thích, hướng dẫn dư luận hiểu cho đúng. Đó chính là tính hai chiều của Mặt trận, không phải chỉ phản ánh dư luận một chiều.
 
Trân trọng cảm ơn ông !
 

Mặt trận nên đề nghị với Đảng và Nhà nước cho một cái quyền, quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng chứ không phải quyền đối trọng, là Đảng lắng nghe Mặt trận, thường xuyên sinh hoạt với Mặt trận để vừa lãnh đạo vừa tiếp thu ý kiến của Mặt trận và nhân dân. Theo định kỳ Đảng, Nhà nước tùy theo rộng hẹp cần tổ chức những hoạt động chuyên đề, để lắng nghe Mặt trận, lắng nghe các tổ chức thành viên của Mặt trận phản ảnh những suy nghĩ, những tiếng nói của nhân dân, của các nhân sĩ trí thức mà Mặt trận đã tập hợp.

 
Cẩm Thuý (thực hiện)