Thi thuyết trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ"

25-04-2013 21:06 - Theo: qdnd.vn

QĐND-Sáng 25-4, tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội thi thuyết trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ".

>> Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các điển hình trong học tập và làm theo gương Bác
>> Thi thuyết trình tư tưởng HCM về đạo đức công vụ
>> Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
>> Thị trấn Uyên Hưng (Tân Uyên): Tổ chức hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

12 bài thuyết trình của các thí sinh tham dự vòng chung khảo đã đi sâu phân tích, làm rõ nội dung tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ, nhất là đạo đức, lối sống “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” và việc vận dụng những tư tưởng đó vào quá trình rèn luyện, tu dưỡng của bản thân cũng như việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong mọi mặt của Đảng bộ, đặc biệt trong công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trong đổi mới công tác quản lý và điều hành; trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thời gian và tiền bạc của cơ quan; trong xử lý các mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống hằng ngày...