Xã hội 10/4/2013 15:46

Thể lệ Cuộc thi viết về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Chương trình xây dựng nông thôn mới” trên Báo Lào Cai năm 2013

Báo Lào Cai tiếp tục phát động Cuộc thi viết về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Chương trình xây dựng nông thôn mới” trên Báo Lào Cai năm 2013, thể lệ như sau.

 

* Thể lệ Cuộc thi viết về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trên Báo Lào Cai năm 2013 

Chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong năm 2013; Kỷ niệm 55 năm Ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2013); tiếp tục tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh… Ban Biên tập Báo Lào Cai tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trên Báo Lào Cai năm 2013, như sau:

I - Mục đích, ý nghĩa:

Thông qua Cuộc thi viết về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trên Báo Lào Cai góp phần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đối với nhiệm vụ xây dựng con người, xã hội hiện nay.

Nêu gương, nhân rộng điển hình tiên tiến của các tập thể và cá nhân trên địa bàn tỉnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để cán bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh học tập; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

II - Nội dung:

Các bài viết ca ngợi, làm nổi bật và sống động tư tưởng, đạo đức, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phản ánh sinh động việc tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Bài viết về các điển hình tiên tiến của các tập thể và cá nhân trên địa bàn tỉnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phát hiện, nêu gương, nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong quá trình thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; những tấm gương tiêu biểu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các ngành, các lĩnh vực; thực hiện tốt lời căn dặn của Bác Hồ về giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân... Đặc biệt là nêu cao vai trò đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

III - Thể loại:

Các thể loại báo chí: Bài phản ánh, ghi nhanh, phóng sự, ký báo chí, gương người tốt - việc tốt.

- Lưu ý:

Các tác phẩm dự thi phải là những tác phẩm chưa đăng tải trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào.

Các tác phẩm phản ánh chân thực, chính xác sự kiện và con người; mang tính giáo dục cao. Ưu tiên những bài viết kèm ảnh có chú thích rõ ràng.

Bài tham dự viết trên một mặt giấy, ghi rõ: Dự thi "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Tác giả ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại, email để tiện liên hệ.

IV - Đối tượng tham dự; thời gian:

1 - Đối tượng tham dự:

Các nhà báo và cộng tác viên đang lao động, công tác, sinh sống trên địa bàn trong và ngoài tỉnh.

2 - Thời gian:

Cuộc thi được phát động từ ngày 10/4/2013, đến hết ngày 31/12/2013. Tổng kết và trao giải vào tháng 1/2014.

V - Nơi nhận tác phẩm:

- Báo Lào Cai, tầng 6, Khối 4, phố 30 tháng 4, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai.

- Email: baolaocaitoasoan@gmail.com.

VI - Giải thưởng:

- 1 Giải Nhất, trị giá 5.000.000 đồng;

- 2 Giải Nhì, trị giá 3.000.000 đồng/giải;

- 3 Giải Ba, trị giá 2.000.000 đồng/giải;

- 5 Giải Khuyến khích, trị giá 1.000.000 đồng/giải.

Ban tổ chức cuộc thi kính mong các nhà báo, cộng tác viên tích cực hưởng ứng để Cuộc thi viết về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trên Báo Lào Cai thành công tốt đẹp.

* Thể lệ Cuộc thi viết "Chương trình xây dựng nông thôn mới" trên Báo Lào Cai năm 2013

Chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong năm 2013; Kỷ niệm 55 năm Ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2013); tiếp tục tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ban Biên tập Báo Lào Cai tổ chức Cuộc thi viết "Chương trình xây dựng nông thôn mới" trên Báo Lào Cai năm 2013, như sau:

I) MỤC ĐÍCH - Ý NGHĨA

- Thông qua cuộc thi tạo ra động lực mạnh mẽ, huy động toàn xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả cao và bền vững; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay, phản ánh những bất cập... trong phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

- Cổ vũ, động viên, tạo không khí phấn khởi, thi đua của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh gắn phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, phấn đấu đạt, vượt và về đích sớm các mục tiêu và nội dung của chương trình xây dựng nông thôn mới do Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đề ra.

II) NỘI DUNG

1- Nội dung:

Căn cứ các quyết định, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh; các cơ chế, chính sách hỗ trợ, các tài liệu tập huấn, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về xây dựng nông thôn mới... tập trung tuyên truyền làm rõ vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong sự nghiệp CNH - HĐH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mục tiêu của xây dựng nông thôn mới; ý nghĩa và tầm quan trọng, yêu cầu cấp thiết của xây dựng nông thôn mới; chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp; thuận lợi, khó khăn; đặc điểm, nguyên tắc xây dựng nông thôn mới; vai trò của người dân, thu hút nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới...

Viết về những cá nhân, đơn vị trên địa bàn tỉnh có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, trên các lĩnh vực. Đặc biệt chú trọng những cá nhân, tập thể đi đầu thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm tạo bước đột phá về phát triển kinh tế, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XIV vào cuộc sống.

Khuyến khích các tác phẩm có tính phát hiện, tính tổng kết về các điển hình tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới.

2) Thể loại:

Các thể loại báo chí, bao gồm: Ký báo chí, phóng sự, ghi chép, bài phản ánh, ghi nhanh, gương người tốt - việc tốt. (Ban Tổ chức không nhận những tác phẩm văn học - nghệ thuật, tác phẩm mang tính hư cấu…).

3) Yêu cầu:

Bài dự thi phải bảo đảm tính chân thật, khách quan, có địa chỉ cụ thể. Ưu tiên các bài kèm ảnh chú thích rõ ràng.

Bài mới viết, chưa đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; trong thời gian gửi dự cuộc thi của Báo Lào Cai, tác giả không được gửi dự thi hay đăng tải ở nơi khác.

Bài dự thi viết trên một mặt giấy, ghi rõ: Dự thi "Chương trình xây dựng nông thôn mới". Tác giả sử dụng bút danh cần ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên lạc, email để tiện liên hệ.

4) Đối tượng dự thi:

Các nhà báo, cộng tác viên trong và ngoài tỉnh.

Mỗi tác giả có thể gửi dự thi nhiều tác phẩm. Tác phẩm gửi dự giải không trả lại tác giả.

Bài dự thi được đăng tải trên các ấn phẩm của Báo Lào Cai gồm: Báo Lào Cai thường kỳ, báo Lào Cai cuối tuần, báo Lào Cai dành cho đồng bào các dân tộc, báo Lào Cai điện tử, các tác giả được hưởng nhuận bút theo quy chế.

5) Thời gian:

Cuộc thi được phát động từ ngày 10/4/2013, đến hết ngày 31/12/2013. Tổng kết và trao giải vào tháng 1/2014.

6) Giải thưởng:

- 1 Giải Nhất, trị giá 5.000.000 đồng;

- 2 Giải Nhì, trị giá 3.000.000 đồng/giải;

- 3 Giải Ba, trị giá 2.000.000 đồng/giải;

- 5 Giải Khuyến khích, trị giá 1.000.000 đồng/giải.

7) Địa chỉ nhận bài dự thi:

- Báo Lào Cai, tầng 6, Khối 4, phố 30 tháng 4, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai.

- Email: baolaocaitoasoan@gmail.com

Ban tổ chức cuộc thi kính mong các nhà báo, cộng tác viên tích cực hưởng ứng để Cuộc thi viết "Chương trình xây dựng nông thôn mới" trên Báo Lào Cai thành công tốt đẹp.

                                                                                                                            BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

ĐỌC THÊM

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT CHỌN TÁC PHẨM BÁO CHÍ TIÊU BIỂU VỀ CHỦ ĐỀ "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH" Đợt 1 - Giai đoạn 2011 - 2013

Thực hiện Công văn số 3722 - CV/BTGTW ngày 27-12-2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc xét chọn tác phẩm báo chí tiêu biểu về chủ đề: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đợt 1 - giai đoạn 2011 - 2015, Hội Nhà báo Việt Nam xin thông báo tới các cấp Hội về việc gửi tác phẩm báo chí tiêu biểu, như sau.

Thành ủy TDM sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

Sáng 1-3, Thành ủy TDM (Bình Dương) đã tổ chức sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
Công tác tuyên giáo: Góp phần tạo sự đoàn kết và đồng thuận của nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới của Đảng

Công tác tuyên giáo: Góp phần tạo sự đoàn kết và đồng thuận của nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới của Đảng

Tuổi trẻ Lào Cai học tập và làm theo lời Bác

Tuổi trẻ Lào Cai học tập và làm theo lời Bác

Báo Lào Cai tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền

Báo Lào Cai tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền

Học tập Bác để xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Học tập Bác để xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Người bạn thân thiết của nhân dân các dân tộc Bảo Yên

Người bạn thân thiết của nhân dân các dân tộc Bảo Yên

Ban hành kế hoạch thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2013

(CT)- Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 33-KH/TU về học tập chuyên đề năm 2013 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp" trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, tại các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền trong nhân dân.
TIN MỚI HƠN
TIN CŨ HƠN

Bài nhiều người đọc
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ đối ngoại cho cán bộ Bộ VHTTDL

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ đối ngoại cho cán bộ Bộ VHTTDL

Vụ rơi Mi-171: Sáng nay, truy điệu chiến sỹ thứ 19 hy sinh

Vụ rơi Mi-171: Sáng nay, truy điệu chiến sỹ thứ 19 hy sinh

Trung Quốc: Phát bánh ngọt mốc cứu trợ nạn nhân bão Rammasun

Trung Quốc: Phát bánh ngọt mốc cứu trợ nạn nhân bão Rammasun

Khai trương tuyến xe buýt TP Lào Cai - Sa Pa

Khai trương tuyến xe buýt TP Lào Cai - Sa Pa

Một kỳ thi, một kỳ vọng mới (19/07/2014)

Một kỳ thi, một kỳ vọng mới (19/07/2014)

Dự án nâng cấp đô thị Hải Phòng về đích

Dự án nâng cấp đô thị Hải Phòng về đích

Hỗ trợ ngư dân Thái Thụy, Thái Bình bám biển đánh bắt hải sản

Hỗ trợ ngư dân Thái Thụy, Thái Bình bám biển đánh bắt hải sản

DN lữ hành đẩy mạnh du lịch hội nghị mùa thấp điểm

DN lữ hành đẩy mạnh du lịch hội nghị mùa thấp điểm

Những kinh nghiệm thú vị khi đi du lịch Vĩnh Long

Những kinh nghiệm thú vị khi đi du lịch Vĩnh Long

CSGT Đà Nẵng... dễ thương

CSGT Đà Nẵng... dễ thương

Có thể bạn quan tâm
Sập giàn giáo tại công trường Formosa: 2 người chết, 3 người bị thương

Sập giàn giáo tại công trường Formosa: 2 người chết, 3 người bị thương

Sập công trình ở Vũng Áng, 5 người thương vong

Sập công trình ở Vũng Áng, 5 người thương vong

Tiền Giang: Tử thi trôi sông bị trói 2 chân

Tiền Giang: Tử thi trôi sông bị trói 2 chân

Cháy lớn ở thành phố Buôn Ma Thuột, 20 căn nhà chìm trong biển lửa

Cháy lớn ở thành phố Buôn Ma Thuột, 20 căn nhà chìm trong biển lửa

Thời tiết ngày 27/7: Miền Bắc có mưa rào, miền Trung hết nắng nóng

Thời tiết ngày 27/7: Miền Bắc có mưa rào, miền Trung hết nắng nóng

Suýt thiêu rụi nhà 5 tầng do hóa vàng

Suýt thiêu rụi nhà 5 tầng do hóa vàng

Cháy lớn tại Buôn Ma Thuột, thiệt hại hàng trăm tỷ

Cháy lớn tại Buôn Ma Thuột, thiệt hại hàng trăm tỷ

Nữ sinh Việt có điểm cao nhất Olympic Hóa học 2014

Nữ sinh Việt có điểm cao nhất Olympic Hóa học 2014

Ông Tô Huy Rứa thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng

Ông Tô Huy Rứa thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng

Chủ tịch nước: Cán bộ công đoàn phải mạnh dạn đối mặt với thách thức

Chủ tịch nước: Cán bộ công đoàn phải mạnh dạn đối mặt với thách thức

Nổi bật trên baolaocai.vn
Bảo Thắng: Con gái 14 tuổi cầm dao giết mẹ

Bảo Thắng: Con gái 14 tuổi cầm dao giết mẹ

Khai trương tuyến xe buýt TP Lào Cai - Sa Pa

Khai trương tuyến xe buýt TP Lào Cai - Sa Pa

Giao ban văn hóa - văn nghệ khu vực miền núi phía Bắc

Giao ban văn hóa - văn nghệ khu vực miền núi phía Bắc

Kiên quyết xử lý những cán bộ tiếp tay cho buôn lậu

Kiên quyết xử lý những cán bộ tiếp tay cho buôn lậu

Đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà một số gia đình chính sách huyện Bát Xát

Đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà một số gia đình chính sách huyện Bát Xát

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thăm và trao quà cứu trợ tại Bảo Yên

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thăm và trao quà cứu trợ tại Bảo Yên

Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ

Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Cần triển khai quyết liệt công tác di chuyển dân

Cần triển khai quyết liệt công tác di chuyển dân

Sa Pa: Gần 1000 người dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ

Sa Pa: Gần 1000 người dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ

Mới nhất trong mục


Máy xử lý ngôn ngữ Citinews v.4.0.311
(Sản phẩm nghiên cứu công nghệ - Phi lợi nhuận)
Copyright © 2010-2013 – Công ty cổ phần tích hợp dữ liệu NextCom
Giấy phép thông tin điện tử số 192/GP-TTĐT ngày 19/08/2010
Phone: 043-9728190. Fax: 043-9728838. Hotline: 0168.712.5922
Vui lòng Click "Yêu cầu cập nhật nội dung hoặc gỡ bài ngay lập tức" ở cuối bài viết để gỡ bài
Web crawler | News Processing | Text Analytics | Sentiment Analysis | Natural Language Processing