Tập huấn mạng lưới an toàn - vệ sinh viên

04-11-2013 19:06 - Theo: nld.com.vn

Công đoàn (CĐ) Tổng Công ty Điện lực TP HCM vừa tập huấn mạng lưới an toàn - vệ sinh viên (AT-VSV) cho 29 CĐ cơ sở trực thuộc.

>> Tập trung tuyên truyền pháp luật về ATVSLĐ
>> Tổng LĐLĐ Việt Nam: Kiểm tra tình hình thực hiện công tác BHLĐ
>> 9 tháng năm 2013, có 76 vụ tai nạn lao động làm chết 78 người
>> TP.HCM: Tai nạn lao động vẫn ở mức cao

370 AT-VSV đã được cung cấp kiến thức liên quan đến quy định an toàn trong sản xuất và công tác bảo hộ lao động; giải pháp trong an toàn - vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. Bên cạnh đó, báo cáo viên còn nêu rõ vai trò của CĐ trong công tác an toàn - vệ sinh lao động.

Dịp này, ban tổ chức cũng khuyến khích CNVC-LĐ đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới AT-VSV; thi đua thực hiện tốt công tác an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại đơn vị.