Tập huấn cán bộ đoàn khu vực phía Bắc năm 2013

25-06-2013 18:27 - Theo: qdnd.vn

Ngày 25-6, Cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu (BTTM) tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ đoàn khu vực phía Bắc năm 2013.

>> Hội nghị tập huấn công tác vật tư CTĐ, CTCT năm 2013
>> Tập huấn công tác chính sách toàn quân năm 2013
>> XÃ ĐOÀN LONG NGUYÊN (BẾN CÁT): Tổ chức hội thi cán bộ Đoàn - hội giỏi năm 2013
>> Huyện Xuyên Mộc: 160 cán bộ Đoàn được bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ

Tại hội nghị tập huấn, đội ngũ cán bộ làm công tác đoàn ở các cơ quan, đơn vị thuộc BTTM được nghiên cứu những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, chương trình hành động Đại hội Đoàn Quân đội lần thứ VIII; kỹ năng tuyên truyền kết quả hoạt động công tác đoàn (CTĐ) và phong trào thanh niên (PTTN) trên các phương tiện thông tin đại chúng; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động CTĐ và PTTN; trao đổi kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, xây dựng các phương thức, mô hình, tiến hành công tác thanh niên phù hợp với từng đối tượng, các loại hình đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.