Tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng cơ bản

26-09-2013 16:36 - Theo: baobackan.org.vn

Nhằm chống lãng phí, thất thoát và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh, từ đầu năm 2013 đến nay, Sở Xây dựng đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều biện pháp công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

>> Nhiều thiếu sót cần khắc phục
>> Đề án kiên cố hóa trường học: Chậm tiến độ, nhiều sai phạm
>> "Cởi trói" trong quản lý đầu tư ứng dụng CNTT
>> Chấn chỉnh hoạt động quản lý dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Trong công tác thanh tra, Sở Xây dựng đã tiến hành 3 cuộc thanh tra xây dựng tại các huyện Pác Nặm, Chợ Đồn và Chợ Mới. Hiện nay, cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng tại huyện Pác Nặm đã kết thúc. Mặc dù đoàn thanh tra mới chỉ tiến hành thanh tra một số công trình nhưng đã nhiều phát hiện nhiều hạn chế từ việc lựa chọn nhà thầu đến công tác quản lý chất lượng, nghiệm thu thanh, quyết toán. Cụ thể như chủ đầu tư không thực hiện việc xác minh về hồ sơ năng lực đơn vị tư vấn, dẫn đến năng lực đơn vị tư vấn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu của dự án; trong quá trình xét thầu tổ chấm thầu không xem xét kỹ phần giá chào thầu của nhà thầu, dẫn đến đơn giá trong hồ sơ dự thầu không khớp nhau trong cùng một bộ phận công việc tại một vị trí công trình xây dựng; không bổ sung nhiệm vụ thiết kế khi có sự thay đổi về quy phạm kỹ thuật liên quan đến công trình; không kiểm tra và phát hiện những sai sót trong quá trình khảo sát thiết kế công trình để yêu cầu sửa chữa, khắc phục; không có biện pháp thi công được đại diện chủ đầu tư phê duyệt; tổ chức nghiệm thu sai quy định (không có kết quả thí nghiệm cấu kiện; vật liệu; nhà thầu không tổ chức nghiệm thu nội bộ)... Sở Xây dựng đã quyết định xử phạt chủ đầu tư 10 triệu đồng và đơn vị thi công 25 triệu đồng. Đồng thời, kiến nghị các biện pháp xử lý, yêu cầu chủ đầu tư nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức đấu thầu, công tác quản lý chất lượng công trình; công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình và cảnh cáo 4 đơn vị tư vấn, thi công công trình và kiến nghị thu hồi số tiền 215 triệu đồng do vi phạm trong quản lý đầu tư xây dựng.


Đối với công tác quản lý xây dựng, Sở Xây dựng đã thực hiện tiền kiểm theo chỉ đạo của tỉnh đối với 10 công trình. Qua kiểm tra, thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đã phát hiện thiết kế còn nhiều sai sót như bố trí cốt thép không theo tính toán kết cấu; dự toán của đơn vị tư vấn đã tính sai khối lượng, áp dụng sai các hệ số, chính sách trong cơ cấu… Sở Xây dựng đã cắt giảm tổng mức đầu tư gần 3 tỷ đồng, yêu cầu phải chỉnh sửa trước khi chủ đầu tư phê duyệt.

 

Tuy nhiên, các công trình xây dựng cơ bản được thanh tra, kiểm tra chỉ là số ít do lực lượng cán bộ mỏng, công tác thanh tra, kiểm tra phải tỷ mỉ rất mất thời gian. Thực tế cho thấy, quá trình thanh tra, kiểm tra công tác xây dựng cơ bản đã phát hiện rất nhiều tồn tại, bất cập. Nhiều chủ đầu tư thuế tư vấn thẩm tra chỉ là hình thức, không đảm bảo yêu cầu theo quy định, công tác khảo sát chưa kỹ, lập dự án theo chủ quan của chủ đầu tư; việc thẩm định dự án chưa được coi trọng; trình độ năng lực của cán bộ thẩm định còn hạn chế; khảo sát phục vụ thiết kế còn sơ sài, thiếu độ tin cậy; công tác thẩm tra, thẩm định cũng chưa được coi trọng, thậm chí chỉ là hình thức. Hiện nay do việc phân cấp rộng rãi, rất nhiều đơn vị có chức năng thẩm tra, thẩm định trong khi đó đội ngũ cán bộ chưa có thực tế và kinh nghiệm, không ít trường hợp thẩm định sai hoặc thẩm định không đúng tiêu chuẩn, sau khi hồ sơ thiết kế được thẩm định, thi công vẫn phải bổ sung điều chỉnh đã làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình.


Ngoài ra, đội ngũ làm công tác giám sát thi công còn thiếu, trình độ năng lực, kinh nghiệm còn rất hạn chế, ít được bồi dưỡng, cập nhật nâng cao trình độ về kỹ năng giám sát nên chưa đáp ứng được yêu cầu. Cùng với đó, khâu thi công xây lắp, đóng vai trò quan trọng quyết định đến chất lượng công trình xây dựng cũng còn nhiều bất cập do năng lực của nhiều nhà thầu yếu, thiếu cán bộ giỏi có kinh nghiệm quản lý, đặc biệt thiếu các đốc công giỏi, thợ có tay nghề cao. Nhiều đơn vị còn sử dụng công nhân không qua đào tạo, công nhân tự do, công nhân thời vụ, đã thế việc tổ chức hướng dẫn, huấn luyện công nhân tại chỗ lại rất sơ sài, nên khi thi công không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng thấp…


Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phạm Văn Tiến- Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Tới đây, thực hiện quản lý chất lượng công trình theo Nghị định 15 của Chính phủ, Sở Xây dựng sẽ tăng cường khâu tiền kiểm các dự án đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước, phân cấp cho cấp chính quyền địa phương thực hiện thẩm tra loại công trình có tổng mức đầu tư nhỏ, đồng thời xem xét để chỉ định những đơn vị tư vấn có đủ năng lực tham gia thẩm tra dự án… nhằm tăng cường quản lý chất lượng công trình, góp phần chống lãng phí thất thoát và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh./.


                                                                                 Phan Quý