Xã hội 14/1/2014 03:10

Những vấn đề đặt ra trong xã hội hóa giáo dục đại học

Chủ trương xã hội hóa giáo dục (XHHGD) là chủ trương phù hợp với triết lý giáo dục hiện đại, có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, khai thác và phát huy được tiềm năng của toàn xã hội. Vì vậy XHHGD, trong đó có giáo dục đại học cần được thực hiện bài bản, thấu đáo.

Vai trò của lãnh đạo Ðảng, chính quyền các cấp là nhân tố quyết định sự đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường và cũng là lực lượng tạo cơ chế và tạo điều kiện cho việc XHHGD triển khai thuận lợi. XHHGD còn từ gia đình, cha mẹ học sinh, ban đại diện cha mẹ học sinh (lực lượng có nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích trực tiếp cùng chia sẻ với nhà trường và cũng là lực lượng quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đối với học sinh); các cơ quan, ban, ngành (nhất là các ngành chức năng, có trách nhiệm đối với nhà trường như y tế, công an, bảo vệ, các tổ chức đoàn thể như Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Khuyến học, các tổ chức tôn giáo, tổ chức từ thiện,...); các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tạo khả năng liên kết trong việc huy động các nguồn lực vật chất; bản thân ngành GD và ÐT cũng là một đối tượng để XHHGD; các tổ chức quốc tế, các cá nhân, đặc biệt là cá nhân có uy tín, các "nhà hảo tâm, tài trợ cho giáo dục"...

Tuy nhiên, để chủ trương và nghị quyết đi vào cuộc sống rất cần các cấp lãnh đạo, đặc biệt là các bộ, ban, ngành từ trung ương đến địa phương triển khai thành các cơ chế chính sách và chế độ thật cụ thể. Dường như các doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng vẫn đứng ngoài sự nghiệp giáo dục. Thật ít có doanh nghiệp bắt tay, mặn mà với các trường ÐH, CÐ; chưa hề đặt hàng yêu cầu chất lượng đầu ra; chưa hề đóng góp kinh phí hỗ trợ các sinh viên... và thực tế cho thấy không ít các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài chỉ cần có chính sách trả lương cao là tha hồ "hớt váng sữa", tha hồ chọn lọc người tài. Chúng ta đã và đang thua trên sân nhà như thế!

Lại nói đến hệ thống các trường ÐH, CÐ ngoài công lập. Nhiều người vẫn đặt câu hỏi: Vì sao các trường này khó tuyển sinh? Vì sao nhiều phụ huynh vẫn khuyên con em mình là có trượt trường công thì mới vào trường tư? Vì sao học phí các trường tư cao hơn các trường công...? Phải chăng có sự không bình đẳng giữa các trường ÐH, CÐ công lập được Nhà nước đầu tư và các trường ÐH, CÐ ngoài công lập đang phải gồng mình lên để tồn tại và phát triển, để nâng cao chất lượng và thương hiệu? Tôi vẫn hy vọng trong tương lai gần, với chủ trương XHHGD, sẽ không còn sự bất cập như vậy nữa!

Nghị quyết "về đổi mới căn bản, toàn diện GD và ÐT, đáp ứng yêu cầu CNH, HÐH trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" đã nêu: Những thành tựu và kết quả của sự nghiệp giáo dục, trước hết bắt nguồn từ truyền thống hiếu học của dân tộc, sự quan tâm, chăm lo của Ðảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, của mỗi gia đình và toàn xã hội, sự tận tụy của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, sự ổn định về chính trị cùng với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Những thành tựu của sự nghiệp giáo dục nói chung, đào tạo bậc CÐ, ÐH, sau ÐH nói riêng, trước hết và cơ bản là chúng ta có đội ngũ các người thầy, cô tâm huyết, hiến dâng cho giáo dục. Những khó khăn của sự nghiệp giáo dục còn nhiều, nhưng sẽ là vô cảm khi ai đó nói rằng: Nếu khó tuyển sinh thì các trường tự đóng cửa. Nếu không có tiền thì đừng mơ cho con đến trường. Những điều như thế và những tệ nạn trong ngành giáo dục hiện nay đang làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người thầy giáo, làm băng hoại đạo đức thế hệ trẻ, làm mỗi chúng ta thật sự đau lòng. Không thể nêu hết các đề nghị, giải pháp trong mấy dòng ngắn ngủi, vì sẽ là khô cứng. Vấn đề mà ai cũng đều hiểu là phải thay đổi tư duy. Vì thế, giải pháp tốt nhất là mỗi người cần đọc, thấm nhuần và hiểu rõ Nghị quyết. Cần phân tích thực trạng cụ thể cơ sở của mình để đặt nhiệm vụ cho chính mình, khó khăn còn nhiều là tất yếu, khách quan chưa thuận lợi cũng là hiển nhiên. Có thế mới cần đồng lòng, cần đồng thuận, cần sáng tạo của mỗi người. Có vậy mới cần thủ trưởng kiên quyết và đủ tâm, đủ tầm. Có như vậy mới thực hiện được giải pháp mà Nghị quyết "Ðổi mới căn bản, toàn diện GD và ÐT, đáp ứng yêu cầu CNH, HÐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" đề ra "Ðẩy mạnh xã hội hóa, trước hết đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học; khuyến khích liên kết với các cơ sở đào tạo nước ngoài có uy tín. Có chính sách khuyến khích cạnh tranh lành mạnh trong giáo dục và đào tạo trên cơ sở bảo đảm quyền lợi của người học, người sử dụng lao động và cơ sở giáo dục, đào tạo. Ðối với các ngành đào tạo có khả năng xã hội hóa cao, ngân sách Nhà nước chỉ hỗ trợ các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số và khuyến khích tài năng. Tiến tới bình đẳng về quyền được nhận hỗ trợ của Nhà nước đối với người học ở trường công lập và trường ngoài công lập".

Hy vọng mỗi chúng ta, đặc biệt là những đảng viên cần gương mẫu, tuyên truyền, triển khai tích cực, chắc chắn Nghị quyết T.Ư 8 (Khóa XI) sẽ thật sự là động lực để đổi mới căn bản và toàn diện sự nghiệp giáo dục nước nhà.ĐỌC THÊM

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo: "Nhiệm vụ trọng tâm vừa cấp bách vừa lâu dài"

TS. Nguyễn Đắc Hưng -Vụ trưởng Vụ Giáo dục và Đào tạo, dạy nghề, Ban Tuyên giáo Trung ương.
Giáo dục tìm thuốc cho bệnh thành tích, hư danh

Giáo dục tìm thuốc cho bệnh thành tích, hư danh

Ngành Giáo dục và Đào tạo quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI

Ngành Giáo dục và Đào tạo quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI

Một vài ý kiến về giải pháp đổi mới chính sách lương đối với nhà giáo

Với quan điểm "giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục và được xã hội tôn vinh" (Nghị quyết Trung ương 2, khóa VIII), Đảng ta luôn quan tâm đến chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, trong đó có chính sách lương.
GS. Nguyễn Minh Thuyết đưa ra giải pháp cho nền giáo dục ít tiền

GS. Nguyễn Minh Thuyết đưa ra giải pháp cho nền giáo dục ít tiền

Giáo dục Việt Nam trước đòi hỏi đổi mới căn bản và toàn diện

Đi theo sự đổi mới này sẽ là hàng loạt những thay đổi căn bản. Từ chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, người thầy và cách thức giảng dạy. Theo triết lý mới này, cách dạy và học sẽ chuyển từ học để nhớ sang học để hiểu.

Thư chúc mừng các trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục và các em học sinh, sinh viên các trường thuộc Bộ Công Thương lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Báo Công Thương điện tử xin trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.
TS. Lê Trường Tùng: “Xấu - đẹp đều nằm ở phía trường công”

TS. Lê Trường Tùng: “Xấu - đẹp đều nằm ở phía trường công”

TIN MỚI HƠN
TIN CŨ HƠN

Bài nhiều người đọc
Tuyển sinh ĐH-CĐ 2015: Lo sốt vó với thí sinh “ảo”

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2015: Lo sốt vó với thí sinh “ảo”

Giữ lấy chợ truyền thống

Giữ lấy chợ truyền thống

VOVGT - Mời quý vị và các bạn cập nhật những thông tin thời sự đáng chú ý.

VOVGT - Mời quý vị và các bạn cập nhật những thông tin thời sự đáng chú ý.

Xót xa với Hà Nội đang mất dần màu xanh...

Xót xa với Hà Nội đang mất dần màu xanh...

Đâu phải trại hòm nào cũng đi giành xác!

Đâu phải trại hòm nào cũng đi giành xác!

Đặt máy quay, xe vi phạm hết đường

Đặt máy quay, xe vi phạm hết đường "cãi chày, cãi cối"

Nhiều mô hình sáng tạo đổi mới hoạt động Hội

Nhiều mô hình sáng tạo đổi mới hoạt động Hội

"Không có phù hiệu trên ngực áo, vô lớp cũng bị đuổi ra"

Xe quá tải gần 300% bị cắt thùng ngay tại chỗ

Xe quá tải gần 300% bị cắt thùng ngay tại chỗ

Ví da dập nổi hình bản đồ Việt Nam hút khách

Ví da dập nổi hình bản đồ Việt Nam hút khách

Có thể bạn quan tâm
Ký sự: Cửa ô Hà Nội - xưa và nay

Ký sự: Cửa ô Hà Nội - xưa và nay

Nổ lớn trên xe giường nằm, 3 người bị thương nặng

Nổ lớn trên xe giường nằm, 3 người bị thương nặng

Phó chủ tịch xã tự tử tại trụ sở làm việc

Phó chủ tịch xã tự tử tại trụ sở làm việc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Khả Phiêu

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Khả Phiêu

Bản tin thời tiết 22h - 30/9/2014

Bản tin thời tiết 22h - 30/9/2014

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Hàn Quốc

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Hàn Quốc

Nghi vấn loa cài mìn phát nổ làm 3 người trọng thương

Nghi vấn loa cài mìn phát nổ làm 3 người trọng thương

Đài cassette phát nổ trên xe giường nằm, nghi gắn chất nổ

Đài cassette phát nổ trên xe giường nằm, nghi gắn chất nổ

Tài chính tiêu dùng - 01/10/2014

Tài chính tiêu dùng - 01/10/2014

Hạ thủy tàu trinh sát 500CV

Hạ thủy tàu trinh sát 500CV

Nổi bật trên nhandan.com.vn
Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Công an tăng cường phối hợp công tác

Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Công an tăng cường phối hợp công tác

Triển lãm “Giao lưu Mỹ thuật Việt Nam – Hàn Quốc”

Triển lãm “Giao lưu Mỹ thuật Việt Nam – Hàn Quốc”

Ý - Việt Fashion Show

Ý - Việt Fashion Show "Những vẻ đẹp đều dẫn tới thành Rome"

Niềm tin với hàng Việt

Niềm tin với hàng Việt

Hiểm họa ô nhiễm không khí

Hiểm họa ô nhiễm không khí

Trưng bày hình ảnh, tư liệu về các thế hệ tù chính trị tại Nhà tù Hỏa Lò

Trưng bày hình ảnh, tư liệu về các thế hệ tù chính trị tại Nhà tù Hỏa Lò

Quảng Trị đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư

Quảng Trị đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư

Nguyễn Mạnh Quyền: Vượt qua “dớp” gãy côn khi thi đấu

Nguyễn Mạnh Quyền: Vượt qua “dớp” gãy côn khi thi đấu

Chông chênh làng chài trên lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3

Chông chênh làng chài trên lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3

Dân gặp khó vì công trình chậm tiến độ

Dân gặp khó vì công trình chậm tiến độ

Mới nhất trong mục


Máy xử lý ngôn ngữ Citinews v.4.0.311
(Sản phẩm nghiên cứu công nghệ - Phi lợi nhuận)
Copyright © 2010-2013 – Công ty cổ phần tích hợp dữ liệu NextCom
Giấy phép thông tin điện tử số 192/GP-TTĐT ngày 19/08/2010
Phone: 043-9728190. Fax: 043-9728838. Hotline: 0168.712.5922
Vui lòng Click "Yêu cầu cập nhật nội dung hoặc gỡ bài ngay lập tức" ở cuối bài viết để gỡ bài
Web crawler | News Processing | Text Analytics | Sentiment Analysis | Natural Language Processing