Xã hội 02/11/2013 05:22

Nâng cao chất lượng công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc

Đẩy mạnh công tác giám sát, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động. Bên cạnh những nội dung phối hợp giám sát được thống nhất từ đầu năm, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh còn chủ động đề xuất tiến hành giám sát bất thường một số nội dung khi phát hiện thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc những vấn đề có nhiều đơn, thư kiến nghị của nhân dân theo đúng quy định của pháp luật, nhất là các lĩnh vực liên quan đến GPMB, quản lý đất đai và tài nguyên khoáng sản, chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng NTM, thi hành công vụ của CBCC nhà nước trên địa bàn tỉnh, các quỹ nhân đạo từ thiện, vì người nghèo...

Từ đầu năm đến nay, các Ban thanh tra nhân dân trên địa bàn tỉnh đã kiến nghị với cơ quan thẩm quyền 354 vụ việc sai phạm, trong đó đã giải quyết được 337 vụ việc (95,2%). Các ban giám sát đầu tư cộng đồng đã tổ chức giám sát 999 công trình, dự án, trong đó phát hiện có sai phạm, kiến nghị 113 công trình phải chỉnh sửa. Thông qua đó, đã phát huy được quyền làm chủ của nhân dân tham gia giám sát các hoạt động của các cơ quan nhà nước, kịp thời phát hiện ngăn chặn các vi phạm, góp phần quan trọng xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh.

Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh trao Bằng ghi nhận tấm lòng vàng (ủng hộ chương trình đưa điện lưới ra huyện đảo Cô Tô) cho đại diện Công ty CP Giống cây trồng miền Nam.
Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh trao Bằng ghi nhận tấm lòng vàng (ủng hộ chương trình đưa điện lưới ra huyện đảo Cô Tô) cho đại diện Công ty CP Giống cây trồng miền Nam.

Để quá trình tham gia giám sát đạt hiệu quả, vấn đề đặt ra và cũng là một yêu cầu cơ bản, là cán bộ mặt trận phải có chuyên môn sâu trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, pháp luật, phong tục, tập quán ở khu dân cư. Vì vậy, hàng năm, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã mở nhiều lớp tập huấn chuyên môn cho cán bộ mặt trận các cấp, trong đó nội dung giáo dục pháp luật luôn được chú trọng hàng đầu. Bên cạnh đó, nhiều cuộc thi có nội dung chuyên môn cũng được tổ chức, nhằm khuyến khích tinh thần tìm hiểu, học hỏi của cán bộ mặt trận, như: Tuyên truyền viên giỏi, hoà giải viên giỏi; tìm hiểu Luật Bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp, Luật Khiếu nại - Tố cáo, Luật Phòng, chống ma tuý, Luật MTTQ Việt Nam, thu hút hàng nghìn cán bộ và nhân dân tham gia.

Các hoạt động giám sát việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ở các cấp cũng được MTTQ tăng cường. Trong năm qua, MTTQ các cấp đã tiếp nhận nhiều đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân với nhiều nội dung khác nhau. Các đơn thư đều được MTTQ phân loại, kịp thời chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đối với các vụ việc phát sinh ở cơ sở, ngay sau cuộc tiếp xúc cử tri, các cấp chính quyền đã tăng cường đối thoại, giải quyết những kiến nghị của nhân dân, góp phần giảm các khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, số vụ việc chính quyền giải quyết được nhân dân chấp thuận ngày càng cao.

MTTQ tỉnh thường xuyên phối hợp với Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh tổ chức kiểm điểm chương trình phối hợp công tác trọng tâm, trong đó quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu và nội dung các cuộc tiếp xúc cử tri. Đồng thời thống nhất phân loại tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo phân cấp và giám sát việc trả lời theo quy định của pháp luật. Qua các đợt  tiếp xúc của đại biểu HĐND tỉnh, đã nhận được sự quan tâm của hàng chục ngàn lượt cử tri, góp ý thẳng thắn, bày tỏ nguyện vọng, cũng như đề xuất nhiều giải pháp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

MTTQ các cấp cũng tích cực tham gia góp ý, kiến nghị đối với dự thảo một số dự án luật; chủ trương chính sách, chương trình, dự án của HĐND, UBND; dự thảo văn kiện của Đảng, đề án nhân sự trước các kỳ đại hội của tổ chức đảng các cấp. Kiến nghị với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền điều chỉnh một số chính sách liên quan trực tiếp tới quyền lợi của người dân và cán bộ ở cơ sở, tổ dân, khu phố... Qua đó đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh.

Uỷ ban MTTQ tỉnh chỉ đạo MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giám sát, trong đó tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ số lượng và bảo đảm chất lượng, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát gắn với tình hình thực tiễn ở cơ sở. Đẩy mạnh hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng và giám sát CBCC, đảng viên ở khu dân cư theo tinh thần Nghị quyết liên tịch số 05 của Chính phủ và Uỷ ban MTTQ Việt Nam, để tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

Hoài Anh

ĐỌC THÊM
Hội nghị về công tác giải quyết kiến nghị của cử tri và đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

Hội nghị về công tác giải quyết kiến nghị của cử tri và đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

Kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng

Bám sát yêu cầu nhiệm vụ mà đại hội đảng bộ các cấp đề ra gắn liền triển khai  thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) "một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay", Ủy ban Kiểm tra (UBKT) đảng các cấp ở Ninh Bình  đã triển khai các chương trình, giải pháp công tác tập trung vào mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.
Giám sát

Giám sát "lời hứa"

Khi quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào đời sống

Thời gian qua, việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả rõ nét, quyền làm chủ của người dân ngày càng được phát huy, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Những nội dung cơ bản của QCDC đã và đang trở thành phương châm hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở và góp phần tăng thêm sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng và tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.
Lâm Đồng: xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm

Lâm Đồng: xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm

Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Bắc Giang

Quán triệt tinh thần Thông báo Kết luận số 30-TB/TW của Bộ Chính trị về giải quyết khiếu nại, tố cáo(KNTC), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã ban hành Chương trình hành động xác định nhiều nhiệm vụ giải pháp thực hiện cụ thể, sát thưc. Sau 5 năm (2008-2013) công tác giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tập trung giải quyết các vụ khiếu tố đông người

Theo thông tin từ UBND thành phố thì từ năm 2008 đến hết tháng 8-2013 đã tiếp nhận tổng số đơn khiếu nại, tố cáo là 89.127 đơn, trong đó có 81.889 đơn khiếu nại và 7.238 đơn tố cáo. Ðã xử lý 89.118 đơn, đạt tỷ lệ 99,9%, gồm chuyển kỳ sau 9 đơn, chuyển trả lưu 57.742 đơn, để lại giải quyết 31.376 đơn thuộc thẩm quyền.
HĐND tỉnh khoá XII, nhiệm kỳ 2011 - 2016: Nhiều đổi mới, sáng tạo

HĐND tỉnh khoá XII, nhiệm kỳ 2011 - 2016: Nhiều đổi mới, sáng tạo

TIN MỚI HƠN
TIN CŨ HƠN

Bài nhiều người đọc
Nguyện suốt đời phấn đấu…

Nguyện suốt đời phấn đấu…

Đánh bắt cá non đồng nghĩa với việc tận diệt nguồn lợi thủy sản

Đánh bắt cá non đồng nghĩa với việc tận diệt nguồn lợi thủy sản

Góp nến để

Góp nến để "Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ"

Đào tạo cao đẳng: Thay đổi để tạo thế cạnh tranh

Đào tạo cao đẳng: Thay đổi để tạo thế cạnh tranh

Tham gia Giải thưởng Môi trường TP.HCM năm 2014

Tham gia Giải thưởng Môi trường TP.HCM năm 2014

20 người chết và mất tích do mưa lũ

20 người chết và mất tích do mưa lũ

“Phố cổ” Hải Thanh – Lạch Bạng

“Phố cổ” Hải Thanh – Lạch Bạng

Sôi nổi ngày ra quân mùa hè xanh 2014 tại Lý Sơn

Sôi nổi ngày ra quân mùa hè xanh 2014 tại Lý Sơn

Người dân Lạng Sơn trắng tay sau đợt lũ lịch sử

Người dân Lạng Sơn trắng tay sau đợt lũ lịch sử

Chú trọng việc nêu gương trong cán bộ, đảng viên

Chú trọng việc nêu gương trong cán bộ, đảng viên

Có thể bạn quan tâm
Sập giàn giáo tại công trường Formosa: 2 người chết, 3 người bị thương

Sập giàn giáo tại công trường Formosa: 2 người chết, 3 người bị thương

Sập công trình ở Vũng Áng, 5 người thương vong

Sập công trình ở Vũng Áng, 5 người thương vong

Tiền Giang: Tử thi trôi sông bị trói 2 chân

Tiền Giang: Tử thi trôi sông bị trói 2 chân

Cháy lớn ở thành phố Buôn Ma Thuột, 20 căn nhà chìm trong biển lửa

Cháy lớn ở thành phố Buôn Ma Thuột, 20 căn nhà chìm trong biển lửa

Thời tiết ngày 27/7: Miền Bắc có mưa rào, miền Trung hết nắng nóng

Thời tiết ngày 27/7: Miền Bắc có mưa rào, miền Trung hết nắng nóng

Suýt thiêu rụi nhà 5 tầng do hóa vàng

Suýt thiêu rụi nhà 5 tầng do hóa vàng

Cháy lớn tại Buôn Ma Thuột, thiệt hại hàng trăm tỷ

Cháy lớn tại Buôn Ma Thuột, thiệt hại hàng trăm tỷ

Ông Tô Huy Rứa thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng

Ông Tô Huy Rứa thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng

Sợ máy bay rơi, nhiều người né chuyến bay có số 7, hủy tour

Sợ máy bay rơi, nhiều người né chuyến bay có số 7, hủy tour

Cháy cửa hàng giày dép, cả phố hoảng loạn

Cháy cửa hàng giày dép, cả phố hoảng loạn

Nổi bật trên baoquangninh.com.vn
Tập đoàn Bitexco đề xuất phương án đầu tư, quản lý du lịch Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long

Tập đoàn Bitexco đề xuất phương án đầu tư, quản lý du lịch Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long

Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông

Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm các Nhà máy nhiệt điện Mông Dương I, Mông Dương II

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm các Nhà máy nhiệt điện Mông Dương I, Mông Dương II

Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác phòng, chống tội phạm

Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác phòng, chống tội phạm

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đọc thăm, tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn TP Hạ Long

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đọc thăm, tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn TP Hạ Long

Than khoáng sản Việt Nam gặp TP HCM

Than khoáng sản Việt Nam gặp TP HCM

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm xã đảo Ngọc Vừng (Vân Đồn)

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm xã đảo Ngọc Vừng (Vân Đồn)

TKV phấn đấu sản xuất tăng thêm 1 triệu tấn than so với kế hoạch đặt ra

TKV phấn đấu sản xuất tăng thêm 1 triệu tấn than so với kế hoạch đặt ra

Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang làm việc với lãnh đạo tỉnh

Công bố quy hoạch chi tiết Dự án đưa điện lưới ra các xã đảo huyện Vân Đồn

Công bố quy hoạch chi tiết Dự án đưa điện lưới ra các xã đảo huyện Vân Đồn

Mới nhất trong mục


Máy xử lý ngôn ngữ Citinews v.4.0.311
(Sản phẩm nghiên cứu công nghệ - Phi lợi nhuận)
Copyright © 2010-2013 – Công ty cổ phần tích hợp dữ liệu NextCom
Giấy phép thông tin điện tử số 192/GP-TTĐT ngày 19/08/2010
Phone: 043-9728190. Fax: 043-9728838. Hotline: 0168.712.5922
Vui lòng Click "Yêu cầu cập nhật nội dung hoặc gỡ bài ngay lập tức" ở cuối bài viết để gỡ bài
Web crawler | News Processing | Text Analytics | Sentiment Analysis | Natural Language Processing