Nâng cao chất lượng công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc

02-11-2013 05:22 - Theo: baoquangninh.com.vn

>> Giám sát "lời hứa"
>> Khi quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào đời sống
>> HĐND tỉnh khoá XII, nhiệm kỳ 2011 - 2016: Nhiều đổi mới, sáng tạo
>> Tập trung giải quyết các vụ khiếu tố đông người

Đẩy mạnh công tác giám sát, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động. Bên cạnh những nội dung phối hợp giám sát được thống nhất từ đầu năm, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh còn chủ động đề xuất tiến hành giám sát bất thường một số nội dung khi phát hiện thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc những vấn đề có nhiều đơn, thư kiến nghị của nhân dân theo đúng quy định của pháp luật, nhất là các lĩnh vực liên quan đến GPMB, quản lý đất đai và tài nguyên khoáng sản, chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng NTM, thi hành công vụ của CBCC nhà nước trên địa bàn tỉnh, các quỹ nhân đạo từ thiện, vì người nghèo...

Từ đầu năm đến nay, các Ban thanh tra nhân dân trên địa bàn tỉnh đã kiến nghị với cơ quan thẩm quyền 354 vụ việc sai phạm, trong đó đã giải quyết được 337 vụ việc (95,2%). Các ban giám sát đầu tư cộng đồng đã tổ chức giám sát 999 công trình, dự án, trong đó phát hiện có sai phạm, kiến nghị 113 công trình phải chỉnh sửa. Thông qua đó, đã phát huy được quyền làm chủ của nhân dân tham gia giám sát các hoạt động của các cơ quan nhà nước, kịp thời phát hiện ngăn chặn các vi phạm, góp phần quan trọng xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh.

Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh trao Bằng ghi nhận tấm lòng vàng (ủng hộ chương trình đưa điện lưới ra huyện đảo Cô Tô) cho đại diện Công ty CP Giống cây trồng miền Nam.
Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh trao Bằng ghi nhận tấm lòng vàng (ủng hộ chương trình đưa điện lưới ra huyện đảo Cô Tô) cho đại diện Công ty CP Giống cây trồng miền Nam.

Để quá trình tham gia giám sát đạt hiệu quả, vấn đề đặt ra và cũng là một yêu cầu cơ bản, là cán bộ mặt trận phải có chuyên môn sâu trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, pháp luật, phong tục, tập quán ở khu dân cư. Vì vậy, hàng năm, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã mở nhiều lớp tập huấn chuyên môn cho cán bộ mặt trận các cấp, trong đó nội dung giáo dục pháp luật luôn được chú trọng hàng đầu. Bên cạnh đó, nhiều cuộc thi có nội dung chuyên môn cũng được tổ chức, nhằm khuyến khích tinh thần tìm hiểu, học hỏi của cán bộ mặt trận, như: Tuyên truyền viên giỏi, hoà giải viên giỏi; tìm hiểu Luật Bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp, Luật Khiếu nại - Tố cáo, Luật Phòng, chống ma tuý, Luật MTTQ Việt Nam, thu hút hàng nghìn cán bộ và nhân dân tham gia.

Các hoạt động giám sát việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ở các cấp cũng được MTTQ tăng cường. Trong năm qua, MTTQ các cấp đã tiếp nhận nhiều đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân với nhiều nội dung khác nhau. Các đơn thư đều được MTTQ phân loại, kịp thời chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đối với các vụ việc phát sinh ở cơ sở, ngay sau cuộc tiếp xúc cử tri, các cấp chính quyền đã tăng cường đối thoại, giải quyết những kiến nghị của nhân dân, góp phần giảm các khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, số vụ việc chính quyền giải quyết được nhân dân chấp thuận ngày càng cao.

MTTQ tỉnh thường xuyên phối hợp với Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh tổ chức kiểm điểm chương trình phối hợp công tác trọng tâm, trong đó quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu và nội dung các cuộc tiếp xúc cử tri. Đồng thời thống nhất phân loại tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo phân cấp và giám sát việc trả lời theo quy định của pháp luật. Qua các đợt  tiếp xúc của đại biểu HĐND tỉnh, đã nhận được sự quan tâm của hàng chục ngàn lượt cử tri, góp ý thẳng thắn, bày tỏ nguyện vọng, cũng như đề xuất nhiều giải pháp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

MTTQ các cấp cũng tích cực tham gia góp ý, kiến nghị đối với dự thảo một số dự án luật; chủ trương chính sách, chương trình, dự án của HĐND, UBND; dự thảo văn kiện của Đảng, đề án nhân sự trước các kỳ đại hội của tổ chức đảng các cấp. Kiến nghị với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền điều chỉnh một số chính sách liên quan trực tiếp tới quyền lợi của người dân và cán bộ ở cơ sở, tổ dân, khu phố... Qua đó đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh.

Uỷ ban MTTQ tỉnh chỉ đạo MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giám sát, trong đó tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ số lượng và bảo đảm chất lượng, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát gắn với tình hình thực tiễn ở cơ sở. Đẩy mạnh hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng và giám sát CBCC, đảng viên ở khu dân cư theo tinh thần Nghị quyết liên tịch số 05 của Chính phủ và Uỷ ban MTTQ Việt Nam, để tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

Hoài Anh