Xã hội 02/10/2013 11:28

Mặt trận Tổ quốc và Trung ương Đoàn nâng cao kết quả hợp tác

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tán thành với đề xuất của Ban Bí thư Trung ương ương Đoàn tiếp tục mở rộng các kênh tập hợp, đoàn kết thanh niên, đặc biệt chú ý tới các khu vực đặc thù; đề nghị ngay từ bây giờ, các đơn vị hữu quan cần chuẩn bị các nội dung công việc sẽ tập trung triển khai trong năm 2014, trong đó có Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tối 1/10, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ, đã làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, bàn giải pháp nâng cao kết quả phối hợp hoạt động trong thời gian tới.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cho biết bộ máy cơ quan chuyên trách của Đoàn ở các cấp cơ bản đã được sắp xếp theo hướng tinh gọn về đầu mối, đảm bảo hoạt động linh hoạt và có hiệu quả hơn. Đội ngũ cán bộ được chuẩn hóa và trẻ hóa, đảm bảo các yêu cầu về trình độ chuyên môn, độ tuổi, kinh nghiệm công tác, khả năng tập hợp, đoàn kết thanh niên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ được thực hiện thường xuyên, có sự phân cấp và gắn với chức danh, nghiệp vụ công tác cụ thể.

Chín tháng đầu năm, toàn Đoàn tập trung và có nhiều nét mới trong triển khai các hoạt động tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết đại hội đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; tuyên truyền góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh, tập trung tuyên dương các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, phê phán cái xấu, khơi dậy tình yêu Tổ quốc, lối sống đẹp vì cộng đồng trong thanh thiếu niên.

Các phong trào, cuộc vận động lớn, các chương trình, dự án Đoàn tham gia phát triển kinh tế-xã hội tiếp tục có bước phát triển; đồng thời triển khai các phong trào, cuộc vận động của nhiệm kỳ mới. Các hoạt động quy mô lớn tiếp tục được tổ chức tốt, thu hút sự quan tâm của xã hội và các cấp, các ngành đối với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi...

Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, truyền thống, ý thức chấp hành pháp luật cho quần chúng nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu nhi là nhiệm vụ trọng tâm, Trung ương Đoàn đã chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị- xã hội trong triển khai thực hiện nội dung này. Hằng năm, nhất là dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, những sự kiện quan trọng của Đảng và đất nước, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đều tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, có tác dụng giáo dục trong thanh niên.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận và các đoàn thể trong xây dựng, phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong quần chúng nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tham gia tích cực trong quá trình xây dựng, soạn thảo, giám sát, phản biện về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tại buổi làm việc, Ban Bí thư Trung ương Đoàn kiến nghị với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nên có hiệp thương giữa các tổ chức chính trị-xã hội để thống nhất trong triển khai các phong trào thi đua. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bảo trợ cho công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên của tổ chức Đoàn, đặc biệt là trong một số khu vực đặc thù.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn mong muốn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mở rộng hơn nữa các diễn đàn, hội nghị lấy ý kiến của quần chúng nhân dân; quan tâm tạo điều kiện để phát huy các ý kiến, sáng kiến, quan điểm của giới trẻ trong tham gia xây dựng, giám sát, phản biện chính sách của Đảng và Nhà nước, trong đó tăng cường các nội dung giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có phân công cụ thể để Đoàn được tham gia thực hiện; có cơ chế thông tin kết quả kiểm tra, giám sát về Mặt trận Tổ quốc để tập hợp gửi Quốc hội; trước mắt đề nghị giám sát việc thực hiện chính sách đối với người có công...

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tán thành với đề xuất của Ban Bí thư Trung ương ương Đoàn tiếp tục mở rộng các kênh tập hợp, đoàn kết thanh niên, đặc biệt chú ý tới các khu vực đặc thù.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị ngay từ bây giờ, các đơn vị hữu quan cần chuẩn bị các nội dung công việc sẽ tập trung triển khai trong năm 2014, trong đó có Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh...

Đối với nội dung tăng cường hoạt động giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Trung ương Đoàn tiếp tục nghiên cứu để có thêm các đề xuất đối với nội dung công việc này. Đối với việc giám sát thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, qua giám sát phải nêu được những mặt làm được, những nội dung còn tồn tại và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt chính sách đối với người có công trong thời gian tới; đề nghị Đoàn thanh niên phối hợp với các tổ chức đoàn thể rà soát chính sách đối với các đối tượng như gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, cựu thanh niên xung phong...

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết trong tháng 11 tới sẽ có một cuộc họp để rà soát, thống nhất sự phối hợp trong các phong trào thi đua giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên..../.

ĐỌC THÊM
6 tháng đầu năm 2013: Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ

6 tháng đầu năm 2013: Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hội nghị Ủy ban MTTQ TPHCM lần thứ 10

Hội nghị đã hiệp thương nhân sự thay thế các chức danh Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố nhiệm kỳ 2009-2014.
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chọn vấn đề giám sát để đảm bảo tính khả thi

Chọn vấn đề giám sát để đảm bảo tính khả thi

5 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Mặt trận

5 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Mặt trận

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Thành phố Hồ Chí Minh: Công tác dân vận đạt nhiều kết quả quan trọng

Đồng chí Trần Ngọc Bảo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2013, Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã không ngừng nỗ lực đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động nhằm nâng cao chất lượng tổ chức và đa dạng hóa các hình thức tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân Thành phố tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng.

Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp cho cán bộ Mặt trận khu vực phía Bắc

Sáng 2-7, tại Hà Nội, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội mặt trận các cấp cho 330 cán bộ chủ chốt mặt trận Trung ương, cấp tỉnh, huyện của 25 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Đồng chí Huỳnh Đảm, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
TIN MỚI HƠN
TIN CŨ HƠN

Bài nhiều người đọc
Hội trại sinh viên Việt tại Đức thành công rực rỡ

Hội trại sinh viên Việt tại Đức thành công rực rỡ

Những ý kiến tâm huyết (14/09/2014)

Những ý kiến tâm huyết (14/09/2014)

Khai hội Lam Kinh 2014

Khai hội Lam Kinh 2014

Cha mẹ cõng con lội nước đến trường giữa Thủ đô

Cha mẹ cõng con lội nước đến trường giữa Thủ đô

11 người chết sau bão

11 người chết sau bão

VEC khẳng định mức phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai là hợp lý

VEC khẳng định mức phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai là hợp lý

Nâng cao chất lượng phục vụ hành khách ra vào đảo Lý Sơn

Nâng cao chất lượng phục vụ hành khách ra vào đảo Lý Sơn

Siết xe quá tải bằng mọi cách

Siết xe quá tải bằng mọi cách

Xác định danh tính 7 người thiệt mạng trong vụ cháy ở TPHCM

Xác định danh tính 7 người thiệt mạng trong vụ cháy ở TPHCM

Dự án mở rộng QL1: Đuổi ngay những nhà thầu yếu kém!

Dự án mở rộng QL1: Đuổi ngay những nhà thầu yếu kém!

Có thể bạn quan tâm
Tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng ở huyện Vụ Bản

Tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng ở huyện Vụ Bản

Sân bay dân dụng Phan Thiết

Sân bay dân dụng Phan Thiết

Trường ĐH phải xác định môn thi tuyển trước 15-10

Trường ĐH phải xác định môn thi tuyển trước 15-10

Phụ xe container ép ngã, dùng dao hăm dọa CSGT

Phụ xe container ép ngã, dùng dao hăm dọa CSGT

Bao giờ đưa tòa nhà Quốc hội vào vận hành?

Bao giờ đưa tòa nhà Quốc hội vào vận hành?

Rơi thang máy ở TPHCM, 5 người nhập viện cấp cứu

Rơi thang máy ở TPHCM, 5 người nhập viện cấp cứu

TNGT đường sắt nghiêm trọng tại Nam Định, lái tàu bị thương nặng

TNGT đường sắt nghiêm trọng tại Nam Định, lái tàu bị thương nặng

Lật tàu hỏa vì va chạm container

Lật tàu hỏa vì va chạm container

Giật mình với

Giật mình với "lệnh" cấm học sinh lớp 1… đua xe trái phép

Suốt đêm dập cháy hoá chất kinh hoàng tại Bình Dương

Suốt đêm dập cháy hoá chất kinh hoàng tại Bình Dương

Nổi bật trên tuyengiao.vn
Việt Nam là quốc gia danh dự của hội chợ thương mại Accenta

Việt Nam là quốc gia danh dự của hội chợ thương mại Accenta

Thủ tướng chỉ thị nâng cao hiệu quả công tác dân tộc

Thủ tướng chỉ thị nâng cao hiệu quả công tác dân tộc

Liên hoan diễn xướng Chầu văn lần đầu tiên tại Hà Nam

Liên hoan diễn xướng Chầu văn lần đầu tiên tại Hà Nam

Định hướng tuyên truyền tháng 9-2014

Định hướng tuyên truyền tháng 9-2014

Thách thức với mô hình gia đình đa văn hóa

Thách thức với mô hình gia đình đa văn hóa

Hưng Yên: Nâng cao chất lượng hoạt động xuất bản, in và phát hành

Hưng Yên: Nâng cao chất lượng hoạt động xuất bản, in và phát hành

Thắng U19 Australia, Đội tuyển U19 Việt Nam giành ngôi đầu bảng B

Thắng U19 Australia, Đội tuyển U19 Việt Nam giành ngôi đầu bảng B

Đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)

Đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Parrilla thăm chính thức Việt Nam

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Parrilla thăm chính thức Việt Nam

Nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp ủy đảng ở các trường đại học, cao đẳng

Nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp ủy đảng ở các trường đại học, cao đẳng

Mới nhất trong mục


Máy xử lý ngôn ngữ Citinews v.4.0.311
(Sản phẩm nghiên cứu công nghệ - Phi lợi nhuận)
Copyright © 2010-2013 – Công ty cổ phần tích hợp dữ liệu NextCom
Giấy phép thông tin điện tử số 192/GP-TTĐT ngày 19/08/2010
Phone: 043-9728190. Fax: 043-9728838. Hotline: 0168.712.5922
Vui lòng Click "Yêu cầu cập nhật nội dung hoặc gỡ bài ngay lập tức" ở cuối bài viết để gỡ bài
Web crawler | News Processing | Text Analytics | Sentiment Analysis | Natural Language Processing