Xã hội 02/10/2013 11:28

Mặt trận Tổ quốc và Trung ương Đoàn nâng cao kết quả hợp tác

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tán thành với đề xuất của Ban Bí thư Trung ương ương Đoàn tiếp tục mở rộng các kênh tập hợp, đoàn kết thanh niên, đặc biệt chú ý tới các khu vực đặc thù; đề nghị ngay từ bây giờ, các đơn vị hữu quan cần chuẩn bị các nội dung công việc sẽ tập trung triển khai trong năm 2014, trong đó có Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tối 1/10, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ, đã làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, bàn giải pháp nâng cao kết quả phối hợp hoạt động trong thời gian tới.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cho biết bộ máy cơ quan chuyên trách của Đoàn ở các cấp cơ bản đã được sắp xếp theo hướng tinh gọn về đầu mối, đảm bảo hoạt động linh hoạt và có hiệu quả hơn. Đội ngũ cán bộ được chuẩn hóa và trẻ hóa, đảm bảo các yêu cầu về trình độ chuyên môn, độ tuổi, kinh nghiệm công tác, khả năng tập hợp, đoàn kết thanh niên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ được thực hiện thường xuyên, có sự phân cấp và gắn với chức danh, nghiệp vụ công tác cụ thể.

Chín tháng đầu năm, toàn Đoàn tập trung và có nhiều nét mới trong triển khai các hoạt động tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết đại hội đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; tuyên truyền góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh, tập trung tuyên dương các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, phê phán cái xấu, khơi dậy tình yêu Tổ quốc, lối sống đẹp vì cộng đồng trong thanh thiếu niên.

Các phong trào, cuộc vận động lớn, các chương trình, dự án Đoàn tham gia phát triển kinh tế-xã hội tiếp tục có bước phát triển; đồng thời triển khai các phong trào, cuộc vận động của nhiệm kỳ mới. Các hoạt động quy mô lớn tiếp tục được tổ chức tốt, thu hút sự quan tâm của xã hội và các cấp, các ngành đối với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi...

Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, truyền thống, ý thức chấp hành pháp luật cho quần chúng nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu nhi là nhiệm vụ trọng tâm, Trung ương Đoàn đã chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị- xã hội trong triển khai thực hiện nội dung này. Hằng năm, nhất là dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, những sự kiện quan trọng của Đảng và đất nước, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đều tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, có tác dụng giáo dục trong thanh niên.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận và các đoàn thể trong xây dựng, phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong quần chúng nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tham gia tích cực trong quá trình xây dựng, soạn thảo, giám sát, phản biện về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tại buổi làm việc, Ban Bí thư Trung ương Đoàn kiến nghị với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nên có hiệp thương giữa các tổ chức chính trị-xã hội để thống nhất trong triển khai các phong trào thi đua. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bảo trợ cho công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên của tổ chức Đoàn, đặc biệt là trong một số khu vực đặc thù.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn mong muốn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mở rộng hơn nữa các diễn đàn, hội nghị lấy ý kiến của quần chúng nhân dân; quan tâm tạo điều kiện để phát huy các ý kiến, sáng kiến, quan điểm của giới trẻ trong tham gia xây dựng, giám sát, phản biện chính sách của Đảng và Nhà nước, trong đó tăng cường các nội dung giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có phân công cụ thể để Đoàn được tham gia thực hiện; có cơ chế thông tin kết quả kiểm tra, giám sát về Mặt trận Tổ quốc để tập hợp gửi Quốc hội; trước mắt đề nghị giám sát việc thực hiện chính sách đối với người có công...

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tán thành với đề xuất của Ban Bí thư Trung ương ương Đoàn tiếp tục mở rộng các kênh tập hợp, đoàn kết thanh niên, đặc biệt chú ý tới các khu vực đặc thù.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị ngay từ bây giờ, các đơn vị hữu quan cần chuẩn bị các nội dung công việc sẽ tập trung triển khai trong năm 2014, trong đó có Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh...

Đối với nội dung tăng cường hoạt động giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Trung ương Đoàn tiếp tục nghiên cứu để có thêm các đề xuất đối với nội dung công việc này. Đối với việc giám sát thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, qua giám sát phải nêu được những mặt làm được, những nội dung còn tồn tại và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt chính sách đối với người có công trong thời gian tới; đề nghị Đoàn thanh niên phối hợp với các tổ chức đoàn thể rà soát chính sách đối với các đối tượng như gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, cựu thanh niên xung phong...

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết trong tháng 11 tới sẽ có một cuộc họp để rà soát, thống nhất sự phối hợp trong các phong trào thi đua giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên..../.

ĐỌC THÊM
6 tháng đầu năm 2013: Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ

6 tháng đầu năm 2013: Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hội nghị Ủy ban MTTQ TPHCM lần thứ 10

Hội nghị đã hiệp thương nhân sự thay thế các chức danh Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố nhiệm kỳ 2009-2014.
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chọn vấn đề giám sát để đảm bảo tính khả thi

Chọn vấn đề giám sát để đảm bảo tính khả thi

5 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Mặt trận

5 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Mặt trận

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Thành phố Hồ Chí Minh: Công tác dân vận đạt nhiều kết quả quan trọng

Đồng chí Trần Ngọc Bảo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2013, Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã không ngừng nỗ lực đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động nhằm nâng cao chất lượng tổ chức và đa dạng hóa các hình thức tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân Thành phố tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng.

Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp cho cán bộ Mặt trận khu vực phía Bắc

Sáng 2-7, tại Hà Nội, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội mặt trận các cấp cho 330 cán bộ chủ chốt mặt trận Trung ương, cấp tỉnh, huyện của 25 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Đồng chí Huỳnh Đảm, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
TIN CŨ HƠN

Bài nhiều người đọc
Phó Bí Thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang tặng quà gia đình chính sách xã Bản Díu

Phó Bí Thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang tặng quà gia đình chính sách xã Bản Díu

Hoàn thiện hạ tầng hệ thống hào - tuy nen kỹ thuật

Hoàn thiện hạ tầng hệ thống hào - tuy nen kỹ thuật

Bát nháo taxi: Trăm nghìn kiểu móc túi khách

Bát nháo taxi: Trăm nghìn kiểu móc túi khách

TNGT trên đường Thăng Long-Nội Bài: Lỗi chủ yếu do chạy quá tốc độ

TNGT trên đường Thăng Long-Nội Bài: Lỗi chủ yếu do chạy quá tốc độ

Xe đầu kéo gặp nạn, ống bêtông tràn ra đường

Xe đầu kéo gặp nạn, ống bêtông tràn ra đường

Viết tiếp bài

Viết tiếp bài "Cải tạo chung cư xuống cấp tại Hà Nội": Uẩn khúc nhà "nguy hiểm"

Mưa lớn gây ngập lụt, tai nạn, tắc đường khắp nơi

Mưa lớn gây ngập lụt, tai nạn, tắc đường khắp nơi

Cư dân mạng kêu trời vì đến công sở ướt như chuột lột

Cư dân mạng kêu trời vì đến công sở ướt như chuột lột

Trường bỏ hoang giữa lòng thành phố

Trường bỏ hoang giữa lòng thành phố

Cơn mưa rào khiến Hà Nội ngập cục bộ

Cơn mưa rào khiến Hà Nội ngập cục bộ

Có thể bạn quan tâm
Hải Phòng: Thang máy bất ngờ sập xuống trúng đầu, 1 người chết thảm

Hải Phòng: Thang máy bất ngờ sập xuống trúng đầu, 1 người chết thảm

Cụ bà cao tuổi nhất Việt Nam: 121 tuổi

Cụ bà cao tuổi nhất Việt Nam: 121 tuổi

Công điện của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khắc phục hậu quả của bão số 2

Công điện của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khắc phục hậu quả của bão số 2

Chủ tịch nước: Hải Phòng cần quan tâm thúc đẩy kinh tế biển

Chủ tịch nước: Hải Phòng cần quan tâm thúc đẩy kinh tế biển

Gia đình muốn an táng 3 nạn nhân vụ MH17 tại Việt Nam

Gia đình muốn an táng 3 nạn nhân vụ MH17 tại Việt Nam

Hàng tháng sẽ tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật

Hàng tháng sẽ tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật

Khánh thành Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử Đà Nẵng

Khánh thành Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử Đà Nẵng

Cao Bằng: Hai mẹ con thiệt mạng vì bị sét đánh

Cao Bằng: Hai mẹ con thiệt mạng vì bị sét đánh

Xe quá tải trêu ngươi bộ trưởng

Xe quá tải trêu ngươi bộ trưởng

Điều trông thấy ở Ga metro ngầm hoành tráng nhất TP HCM

Điều trông thấy ở Ga metro ngầm hoành tráng nhất TP HCM

Nổi bật trên tuyengiao.vn
Điều tra, xác minh về việc mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề

Điều tra, xác minh về việc mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề

Hội chợ hàng Việt Nam 2014 tiếp nối thành công lần thứ nhất năm 2013

Hội chợ hàng Việt Nam 2014 tiếp nối thành công lần thứ nhất năm 2013

Những điểm nhấn của vòng 16 đội World Cup 2014

Những điểm nhấn của vòng 16 đội World Cup 2014

Chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc để ứng phó với bão Rammasun

Chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc để ứng phó với bão Rammasun

Kiểm tra mũ bảo hiểm không đạt tiêu chuẩn

Kiểm tra mũ bảo hiểm không đạt tiêu chuẩn

Triển lãm Mỹ thuật

Triển lãm Mỹ thuật "Đến với Trường Sa"

Chủ tịch nước thăm và làm việc với lực lượng kiểm ngư Việt Nam

Chủ tịch nước thăm và làm việc với lực lượng kiểm ngư Việt Nam

Cuộc vận động

Cuộc vận động "Yêu lắm Việt Nam": Người nước ngoài hưởng ứng nhiệt tình

"Báo cáo viên giỏi phải là người thật sự gần gũi với nhân dân"

Cảnh báo dịch chân tay miệng từ người lớn lây sang trẻ em

Cảnh báo dịch chân tay miệng từ người lớn lây sang trẻ em

Mới nhất trong mục


Máy xử lý ngôn ngữ Citinews v.4.0.311
(Sản phẩm nghiên cứu công nghệ - Phi lợi nhuận)
Copyright © 2010-2013 – Công ty cổ phần tích hợp dữ liệu NextCom
Giấy phép thông tin điện tử số 192/GP-TTĐT ngày 19/08/2010
Phone: 043-9728190. Fax: 043-9728838. Hotline: Hotline
Vui lòng Click "Yêu cầu cập nhật nội dung hoặc gỡ bài ngay lập tức" ở cuối bài viết để gỡ bài
Web crawler | News Processing | Text Analytics | Sentiment Analysis | Natural Language Processing