Xã hội 02/10/2013 11:28

Mặt trận Tổ quốc và Trung ương Đoàn nâng cao kết quả hợp tác

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tán thành với đề xuất của Ban Bí thư Trung ương ương Đoàn tiếp tục mở rộng các kênh tập hợp, đoàn kết thanh niên, đặc biệt chú ý tới các khu vực đặc thù; đề nghị ngay từ bây giờ, các đơn vị hữu quan cần chuẩn bị các nội dung công việc sẽ tập trung triển khai trong năm 2014, trong đó có Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tối 1/10, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ, đã làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, bàn giải pháp nâng cao kết quả phối hợp hoạt động trong thời gian tới.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cho biết bộ máy cơ quan chuyên trách của Đoàn ở các cấp cơ bản đã được sắp xếp theo hướng tinh gọn về đầu mối, đảm bảo hoạt động linh hoạt và có hiệu quả hơn. Đội ngũ cán bộ được chuẩn hóa và trẻ hóa, đảm bảo các yêu cầu về trình độ chuyên môn, độ tuổi, kinh nghiệm công tác, khả năng tập hợp, đoàn kết thanh niên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ được thực hiện thường xuyên, có sự phân cấp và gắn với chức danh, nghiệp vụ công tác cụ thể.

Chín tháng đầu năm, toàn Đoàn tập trung và có nhiều nét mới trong triển khai các hoạt động tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết đại hội đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; tuyên truyền góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh, tập trung tuyên dương các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, phê phán cái xấu, khơi dậy tình yêu Tổ quốc, lối sống đẹp vì cộng đồng trong thanh thiếu niên.

Các phong trào, cuộc vận động lớn, các chương trình, dự án Đoàn tham gia phát triển kinh tế-xã hội tiếp tục có bước phát triển; đồng thời triển khai các phong trào, cuộc vận động của nhiệm kỳ mới. Các hoạt động quy mô lớn tiếp tục được tổ chức tốt, thu hút sự quan tâm của xã hội và các cấp, các ngành đối với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi...

Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, truyền thống, ý thức chấp hành pháp luật cho quần chúng nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu nhi là nhiệm vụ trọng tâm, Trung ương Đoàn đã chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị- xã hội trong triển khai thực hiện nội dung này. Hằng năm, nhất là dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, những sự kiện quan trọng của Đảng và đất nước, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đều tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, có tác dụng giáo dục trong thanh niên.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận và các đoàn thể trong xây dựng, phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong quần chúng nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tham gia tích cực trong quá trình xây dựng, soạn thảo, giám sát, phản biện về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tại buổi làm việc, Ban Bí thư Trung ương Đoàn kiến nghị với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nên có hiệp thương giữa các tổ chức chính trị-xã hội để thống nhất trong triển khai các phong trào thi đua. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bảo trợ cho công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên của tổ chức Đoàn, đặc biệt là trong một số khu vực đặc thù.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn mong muốn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mở rộng hơn nữa các diễn đàn, hội nghị lấy ý kiến của quần chúng nhân dân; quan tâm tạo điều kiện để phát huy các ý kiến, sáng kiến, quan điểm của giới trẻ trong tham gia xây dựng, giám sát, phản biện chính sách của Đảng và Nhà nước, trong đó tăng cường các nội dung giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có phân công cụ thể để Đoàn được tham gia thực hiện; có cơ chế thông tin kết quả kiểm tra, giám sát về Mặt trận Tổ quốc để tập hợp gửi Quốc hội; trước mắt đề nghị giám sát việc thực hiện chính sách đối với người có công...

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tán thành với đề xuất của Ban Bí thư Trung ương ương Đoàn tiếp tục mở rộng các kênh tập hợp, đoàn kết thanh niên, đặc biệt chú ý tới các khu vực đặc thù.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị ngay từ bây giờ, các đơn vị hữu quan cần chuẩn bị các nội dung công việc sẽ tập trung triển khai trong năm 2014, trong đó có Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh...

Đối với nội dung tăng cường hoạt động giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Trung ương Đoàn tiếp tục nghiên cứu để có thêm các đề xuất đối với nội dung công việc này. Đối với việc giám sát thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, qua giám sát phải nêu được những mặt làm được, những nội dung còn tồn tại và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt chính sách đối với người có công trong thời gian tới; đề nghị Đoàn thanh niên phối hợp với các tổ chức đoàn thể rà soát chính sách đối với các đối tượng như gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, cựu thanh niên xung phong...

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết trong tháng 11 tới sẽ có một cuộc họp để rà soát, thống nhất sự phối hợp trong các phong trào thi đua giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên..../.

ĐỌC THÊM
6 tháng đầu năm 2013: Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ

6 tháng đầu năm 2013: Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hội nghị Ủy ban MTTQ TPHCM lần thứ 10

Hội nghị đã hiệp thương nhân sự thay thế các chức danh Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố nhiệm kỳ 2009-2014.
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chọn vấn đề giám sát để đảm bảo tính khả thi

Chọn vấn đề giám sát để đảm bảo tính khả thi

5 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Mặt trận

5 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Mặt trận

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Thành phố Hồ Chí Minh: Công tác dân vận đạt nhiều kết quả quan trọng

Đồng chí Trần Ngọc Bảo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2013, Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã không ngừng nỗ lực đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động nhằm nâng cao chất lượng tổ chức và đa dạng hóa các hình thức tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân Thành phố tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng.

Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp cho cán bộ Mặt trận khu vực phía Bắc

Sáng 2-7, tại Hà Nội, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội mặt trận các cấp cho 330 cán bộ chủ chốt mặt trận Trung ương, cấp tỉnh, huyện của 25 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Đồng chí Huỳnh Đảm, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
TIN MỚI HƠN
TIN CŨ HƠN

Bài nhiều người đọc
Bộ trưởng GD-ĐT trả lời trên truyền hình vụ “bằng tiến sĩ 200 triệu”

Bộ trưởng GD-ĐT trả lời trên truyền hình vụ “bằng tiến sĩ 200 triệu”

Những mê cung hiểm hóc nhất thế giới

Những mê cung hiểm hóc nhất thế giới

Đu cáp bay qua sông mùa lũ

Đu cáp bay qua sông mùa lũ

Những ngôi nhà sặc sỡ nhất thế giới

Những ngôi nhà sặc sỡ nhất thế giới

Nông thôn mới trên vùng đất cách mạng Cam Đường

Nông thôn mới trên vùng đất cách mạng Cam Đường

Cô giáo, đừng về Việt Nam!

Cô giáo, đừng về Việt Nam! "Teacher, don't go Vietnam!"

Học trò viết thư gửi Phó thủ tướng từng muốn chết vì phải...học thêm

Học trò viết thư gửi Phó thủ tướng từng muốn chết vì phải...học thêm

Vẻ đẹp bất ngờ ở Ấn Độ

Vẻ đẹp bất ngờ ở Ấn Độ

Yêu Đà Lạt từ những điều đơn giản nhất

Yêu Đà Lạt từ những điều đơn giản nhất

Tình yêu của vợ chồng nghệ nhân làm mặt nạ cuối cùng ở HN

Tình yêu của vợ chồng nghệ nhân làm mặt nạ cuối cùng ở HN

Có thể bạn quan tâm
Ôtô bị cấm vào đường Xuân Thủy - Cầu Giấy

Ôtô bị cấm vào đường Xuân Thủy - Cầu Giấy

Bộ TT&TT xử lý sai phạm đối với 3 cơ quan báo chí vì đưa tin sai sự thật

Bộ TT&TT xử lý sai phạm đối với 3 cơ quan báo chí vì đưa tin sai sự thật

Vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An có nguy cơ xảy ra lũ quét và lở đất

Vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An có nguy cơ xảy ra lũ quét và lở đất

Chủ tịch huyện ra công văn yêu cầu uống…bia Sài Gòn

Chủ tịch huyện ra công văn yêu cầu uống…bia Sài Gòn

Cặp vợ chồng cao tuổi nhất châu Á đang sống tại tỉnh Nghệ An

Cặp vợ chồng cao tuổi nhất châu Á đang sống tại tỉnh Nghệ An

Di chúc của Bác Hồ tiếp sức mạnh cho toàn dân tộc đi lên

Di chúc của Bác Hồ tiếp sức mạnh cho toàn dân tộc đi lên

Trung Quốc tước bỏ mọi chức vụ với hai quan chức cấp cao

Trung Quốc tước bỏ mọi chức vụ với hai quan chức cấp cao

Hoãn xét xử vụ tai nạn đường sắt tại Cầu Ghềnh

Hoãn xét xử vụ tai nạn đường sắt tại Cầu Ghềnh

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt doanh nhân trẻ tiêu biểu

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt doanh nhân trẻ tiêu biểu

Quảng Ninh: Tàu chở khách du lịch nước ngoài bị lốc nhấn chìm

Quảng Ninh: Tàu chở khách du lịch nước ngoài bị lốc nhấn chìm

Nổi bật trên tuyengiao.vn
Quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) dành cho cán bộ quản lý văn hóa, văn nghệ, văn nghệ sỹ

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) dành cho cán bộ quản lý văn hóa, văn nghệ, văn nghệ sỹ

Nộp thuế nhanh sẽ tiết kiệm được khoảng 6.600 tỷ đồng/năm

Nộp thuế nhanh sẽ tiết kiệm được khoảng 6.600 tỷ đồng/năm

Đại hội đối ngoại đa phương thế kỷ 21

Đại hội đối ngoại đa phương thế kỷ 21

Gần 370 người chết sau trận động đất tại Vân Nam - Trung Quốc

Gần 370 người chết sau trận động đất tại Vân Nam - Trung Quốc

Tháo gỡ khó khăn ở Khu Công nghệ cao và Đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

Tháo gỡ khó khăn ở Khu Công nghệ cao và Đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

Lễ tuyên dương các tân thủ khoa của 132 trường Đại học 2014

Lễ tuyên dương các tân thủ khoa của 132 trường Đại học 2014

Việt Nam đăng cai tổ chức diễn đàn biển ASEAN mở rộng lần thứ 3

Việt Nam đăng cai tổ chức diễn đàn biển ASEAN mở rộng lần thứ 3

Cán bộ tuyên giáo cần có tấm lòng yêu nước, thương dân, dám nghĩ, dám làm, ham học hỏi

Cán bộ tuyên giáo cần có tấm lòng yêu nước, thương dân, dám nghĩ, dám làm, ham học hỏi

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự thảo Luật Bảo hiểm Xã hội (sửa đổi)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự thảo Luật Bảo hiểm Xã hội (sửa đổi)

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son:

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: "Vĩnh Phúc cần đẩy mạnh quản lý game online, thuê bao trả trước"

Mới nhất trong mục


Máy xử lý ngôn ngữ Citinews v.4.0.311
(Sản phẩm nghiên cứu công nghệ - Phi lợi nhuận)
Copyright © 2010-2013 – Công ty cổ phần tích hợp dữ liệu NextCom
Giấy phép thông tin điện tử số 192/GP-TTĐT ngày 19/08/2010
Phone: 043-9728190. Fax: 043-9728838. Hotline: 0168.712.5922
Vui lòng Click "Yêu cầu cập nhật nội dung hoặc gỡ bài ngay lập tức" ở cuối bài viết để gỡ bài
Web crawler | News Processing | Text Analytics | Sentiment Analysis | Natural Language Processing