Kỳ Anh: Trên 75% lao động nông thôn được đào tạo nghề, có việc làm thường xuyên

14-09-2013 16:07 - Theo: baohatinh.vn

Từ năm 2010 đến nay, huyện Kỳ Anh tiếp tục tập trung cao cho công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình, dự án trọng điểm. Cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã quan tâm chỉ đạo nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

>> Chú trọng điều tra, khảo sát nguồn lao động, đào tạo nghề theo nhu cầu xã hội
>> Cần bước đi chiến lược cho đào tạo nghề ở nông thôn
>> Quốc hội giám sát đào tạo nghề tại Hà Giang
>> Yên Khánh chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tiếp tục được củng cố về cơ sở vật chất và tăng cường đội ngũ cán bộ, giáo viên, góp phần đào tạo nghề cho 2.724 lao động nông thôn.

Qua điều tra, khảo sát, đã có trên 75% số lao động được đào tạo nghề, có việc làm thường xuyên, với thu nhập bình quân từ 3 - 4 triệu đồng/người/tháng.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở Kỳ Anh đã giúp các hộ gia đình, đặc biệt là những hộ thuộc diện di dời, giải tỏa, giảm bớt khó khăn, ổn định sản xuất và đời sống.

Tuấn Vũ