Kon Tum có Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới

25-07-2013 18:09 - Theo: baodientu.chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2011-2016.

>> Trà Vinh: Ông Trần Khiêu thôi chức, bầu Phó chủ tịch tỉnh
>> Trà Vinh: Ông Trần Khiêu vẫn thực hiện nhiệm vụ chủ tịch UBND tỉnh
>> Một chủ tịch UBND xã bị miễn nhiệm vì không còn uy tín
>> Bắc Kạn có Phó Chủ tịch tỉnh mới

Cụ thể, tại Quyết định 1218/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Đức Tuy, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Kon Plông.

Đồng thời, tại Quyết định 1217/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Phan Thanh Hà để nhận nhiệm vụ mới.

Hoàng Diên