Hương ước, quy ước góp phần nâng cao đời sống tinh thần, an ninh xã hội

20-11-2013 00:00 - Theo: www.baovanhoa.vn

VH- Ngày 18.11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã diễn ra Tọa đàm 15 năm thực hiện Chỉ thị 24/1998/CT-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của làng, thôn, ấp, bản, cụm dân cư với sự tham dự của hơn 100 đại biểu. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ Anh Tuấn chủ trì.

>> Lan tỏa phong trào xây dựng đời sống văn hóa
>> Phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng
>> Tọa đàm về 15 năm xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của làng, cụm dân cư...
>> Bài học kinh nghiệm từ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở Bắc Quang

 Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg, Đảng ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể các cấp đã tổ chức mọi tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào đều gắn với những nội dung cụ thể trong hương ước, quy ước, ý thức tự giác thực hiện hương ước, quy ước trong nhân dân ngày càng nâng cao.

Hầu hết các làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa đều thực hiện đầy đủ về việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển ổn định, tỷ lệ hộ nghèo giảm, nhiều giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn, môi trường cảnh quan sạch đẹp, tình làng nghĩa xóm được củng cố. Đến nay cả nước đã có 71.933/118.034 làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa được khen thưởng ở các cấp, đạt tỉ lệ 60,94%...

Phát biểu tại Toạ đàm, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn cho rằng xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước là truyền thống đạo lý của dân tộc ta đã có từ bao đời nay, việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của mỗi làng, thôn, ấp, bản là điều không thể thiếu trong các chế độ xã hội, giai cấp khác nhau.

Mặc dù thôn, ấp, bản, làng không phải là một cấp chính quyền nhưng là nơi sinh sống của cộng đồng dân cư, là nơi thực hiện dân chủ một cách trực tiếp và rộng rãi nhằm giải quyết các công việc trong nội bộ cộng đồng dân cư, bảo đảm đoàn kết, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và vệ sinh môi trường, xây dựng cuộc sống mới, tương trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống, giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp và thuần phong mỹ tục của cộng đồng nhằm thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân.

Trao đổi tại Tọa đàm, ông Nguyễn Ngọc Chiến, Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở VHTTDL Lai Châu dẫn chứng một số bài học kinh nghiệm từ thực tiễn tại địa phương, đó là: Phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người cao tuổi, người có uy tín, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội và nêu cao tính gương mẫu của mỗi đảng viên trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các nội dung của quy ước; xây dựng các hương ước, quy ước hợp với Đảng, lòng dân và lấy ý kiến nhân dân khách quan dân chủ, sau đó mới trình lên các cấp có thẩm quyền phê duyệt; nêu cao công tác tuyên truyền vận động, thuyết phục và phải kiên trì; phát huy tinh thần đoàn kết, lòng tự hào, tự tôn dân tộc của mỗi tộc người trong việc triển khai thực hiện quy ước.

Nhờ dựa vào hương ước và luật tục mà khu rừng bến nước Prông B, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk được bà con giữ gìn nghiêm ngặt đến ngày nay Ảnh: Nguyễn Bá Thăng

Còn đại diện Sở VHTTDL Yên Bái, ông Nguyễn Văn Tiến cho rằng, song song với việc vận động xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng làng, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa, Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" hướng dẫn việc xây dựng quy ước trong các làng, thôn, ấp, bản, tổ dân phố phải được triển khai cùng lúc để nhân dân đồng thuận trong việc tham gia hưởng ứng thực hiện phong trào.

Đến nay, tỉnh Yên Bái đã ra mắt xây dựng được 1.038/2.303 làng, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa và xây dựng quy ước được các cấp thẩm định đảm bảo không trái với quy định của pháp luật…

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo tổ chức các lớp tập huấn cho các cán bộ văn hóa thôn, bản, hướng dẫn xây dựng quy ước văn hóa thôn, bản, tập trung chỉ đạo hướng dẫn các xã, các thôn, bản, vùng dân tộc thiểu số chỉnh sửa, bổ sung quy ước cho phù hợp với tình hình phát triển của địa phương. Tiếp tục xây dựng quy ước làng, thôn, bản, ấp, tổ dân phố văn hóa, nâng cao chất lượng làng, thôn, bản, ấp, tổ dân phố văn hóa trên địa bàn.

Từ thực tế trên địa bàn tỉnh Thái Bình, ông Phạm Hóa, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Thái Bình chia sẻ: "Sau nhiều năm triển khai, công tác xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước làng văn hóa, trên 70% khu dân cư thuộc địa phận các xã ven biển đã họp rút kinh nghiệm, góp ý bổ sung hương ước, quy ước.

Nhiều thành viên trong làng, thậm chí có người trước đây không tỏ ra hào hứng với việc xây dựng và không gương mẫu trong thực hiện quy định của quy ước, hương ước, nay đã nhận thức ra tác dụng to lớn và ý nghĩa quan trọng của sức mạnh cộng đồng đã hào hứng, tự giác tham gia và thảo luận sôi nổi, thêm điều này, bớt điều kia để quy ước, hương ước sát với thực tế.

Qua 11 ý kiến phát biểu, thảo luận, các đại biểu tham dự Toạ đàm đều khẳng định vai trò của hương ước, quy ước trong việc góp phần nâng cao đời sống tinh thần, phát triển kinh tế, an ninh trật tự xã hội, xóa đói giảm nghèo… 

H.Nguyên