Hội thi An toàn-Vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ năm 2014

10-01-2014 10:17 - Theo: baoapbac.vn

Nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị tham gia Hội thi An toàn - Vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ (AT-VSLĐ, PCCN) năm 2014 của tỉnh Tiền Giang đạt kết quả tốt, ngày 9-1, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lớp tập huấn kiến thức Hội thi AT-VSLĐ, PCCN năm 2014 cho khoảng 100 cán bộ, công nhân, viên chức, lao động làm công tác chuyên trách hoặc bán chuyên trách bảo hộ lao động ở các cơ quan, doanh nghiệp.

>> 200 cán bộ công đoàn cơ sở được tập huấn bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn
>> Tập huấn về an toàn lao động cho công nhân nghề hàn điện-hàn hơi
>> Lao động tự do: Ai bảo vệ? (23/11/2013)
>> Hà Nội sẽ kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ tại 50 đơn vị

Nội dung tập huấn bao gồm: Chương IX của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động; Thông tư Liên tịch số 01/2011/TTLT - BLĐTBXH - BYT ngày 10-1-2011 về hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác AT-VSLĐ trong cơ sở lao động;

Việc theo dõi thực hiện sổ tay an toàn vệ sinh viên; Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Phòng cháy chữa cháy và các văn bản pháp quy quy định về chế độ bảo hiểm xã hội, về phòng cháy chữa cháy hiện hành; các quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

Vệ sinh lao động và các văn bản pháp quy quy định việc thực hiện vệ sinh lao động cho công nhân, viên chức, lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp...

P. NGHI