Hoàn thiện 8 giải pháp bảo vệ nguồn nước các sông Đa Độ, sông Giá, sông Rế

14-03-2013 00:12 - Theo: baohaiphong.com.vn

>> Tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước
>> Cùng hành động vì chất lượng môi trường
>> Nỗ lực giữ môi trường
>> Kế hoạch hành động quốc gia về Phát triển bền vững

 

(HPĐT) - Kiểm tra việc chuẩn bị Đề án về nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nguồn nước ngọt trên địa bàn thành phố tại sông Đa Độ, sông Giá, sông Rế tại Sở Tài nguyên - Môi trường (TN - MT) thành phố sáng 13 - 3, Phó chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đình Bích khẳng định một số nội dung trong đề án chưa bám sát yêu cầu chuyên đề HĐND bàn, chất lượng còn hạn chế. Cách thức trình bày mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong đề án chưa nổi bật, rõ ràng một số nội dung…Để hoàn thiện đề án này, sở TN - MT cần mô tả, đánh giá đầy đủ hơn thực trạng môi trường nước tại 3 con sông Đa Độ, sông Giá, sông Rế trên cơ sở vừa mô tả trực quan vừa có số liệu thống kê chính xác; chỉ rõ những điểm gây ô nhiễm, vị trí ô nhiễm nặng; đánh giá thực trạng bảo vệ môi trường nước tại 3 con sông này của các cấp chính quyền địa phương. Các nội dung đánh giá trong đề án phải bám sát quy định pháp luật về Bảo vệ môi trường nước. Nâng cao nhận thức của người dân trong việc thường xuyên bảo vệ môi trường nước… 

Phó chủ tịch Nguyễn Đình Bích cùng đại diện các ban HĐND làm việc với Sở Tài nguyên-môi trường.
Phó chủ tịch Nguyễn Đình Bích cùng đại diện các ban HĐND làm việc với Sở Tài nguyên-môi trường.

 

Rác thải đổ bừa bãi ven sông
Rác thải đổ bừa bãi ven sông

 

Theo dự thảo đề án nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nguồn nước trên địa bàn thành phố tại sông Đa Độ, sông Giá, sông Rế, Sở TN - MT thành phố đề xuất 8 nhóm giải pháp cụ thể gồm các giải pháp về chính sách, tổ chức bộ máy, giáo dục truyền thông nâng cao kiến thức cộng đồng, tăng cường thực thi pháp luật, quy hoạch và đầu tư, công nghệ và khoa học, hợp tác quốc tế, tài chính. Trong đó, các nhóm giải pháp về quy hoạch đầu tư, công nghệ và khoa học nhấn mạnh việc quy hoạch và đầu tư xây dựng các hệ thống thoát nước thải, các cơ sở sản xử lý nước thải tập trung quy mô lớn cho các khu dân cư và cụm công nghiệp không gây ô nhiễm nguồn nước ngọt, quy hoạch, di chuyển nghĩa trang ra xa nguồn nước ngọt, lập kế hoạch cải tạo, xây dựng các công trình bảo vệ nguồn nước như nạo vét dòng chảy, xây dựng cải tạo các bờ, kè…Xây dựng hệ thống quan trắc chất lượng nước bao gồm hệ thống quan trắc chất thải và chất lượng nước mặt. Ứng dụng việc sản xuất sạch hơn kết hợp tái chế, tái sử dụng trong sản xuất công nghiệp đối với các cơ sở sản xuất trong lưu vực sông là nguồn nước ngọt của thành phố….